News

Our specialists are aware of the latest developments in the field of VAT. Read the latest news in the field of VAT here.

Klassieker: het Card Protection Plan-arrest

Een samengestelde prestatie voor de btw wordt gevormd door meerdere prestaties die in beginsel belast zijn tegen verschillende btw-tarieven. Toch worden deze prestaties voor de btw gezamenlijk als één prestatie gezien en belast tegen eenzelfde btw-tarief. Het Hof van Justitie heeft in 1999 in het Card Protection Plan (CPP)-arrest  handvatten gegeven waarmee kan worden beoordeeld of er sprake is van twee of meer zelfstandige prestaties of één samengestelde prestatie.

Beeldmerk

HvJ EU Rompelman, het begin van het btw-ondernemerschap.

Het arrest Rompelman uit 1986 draait om de vraag of iemand als ondernemer voor de btw kan worden beschouwd. In deze zaak bezat mevrouw Rompelman een woning die ze verhuurde aan haar zoon en diens vriendin. De Belastingdienst beschouwde haar niet als ondernemer voor de btw omdat ze slechts één pand verhuurde.

Beeldmerk

2026: btw-herziening op diensten aan onroerende zaken

Het Ministerie van Financiën heeft een conceptwetsvoorstel ter internetconsultatie aangeboden. In dit conceptwetsvoorstel is een btw-herzieningsregeling voorgesteld voor diensten aan onroerende zaken, zoals het verbouwen, herstellen en onderhouden van deze zaken, waarvan de vergoeding € 30.000 of meer bedraagt. De voorgestelde herzieningsregeling voor diensten aan onroerende zaken treedt in werking op 1 januari 2026 en geldt alleen voor diensten aan onroerende zaken die op of na deze datum in gebruik zijn genomen.  

Beeldmerk

Klussen over de grens, wat zijn de btw-gevolgen?

Een Nederlands bedrijf krijgt de vraag of ze een schilderklus willen doen aan een aantal vakantiewoningen in Frankrijk. Dat de dienst in Frankrijk belast is, is één. Maar hoe deze ondernemer dit op de factuur moet meenemen en wat hiervan de gevolgen zijn, is een andere vraag.

Beeldmerk

Controleren is goed, vertrouwen nog beter, maar … niet in de btwv kopie

In de bedrijfskunde is het een gevleugelde uitdrukking: controle is goed, vertrouwen nog beter. De gedachte hierachter is – kort gezegd – dat een werknemer die van zijn werkgever het vertrouwen krijgt om beslissingen te nemen gemotiveerder zal zijn dan een werknemer die steeds de goedkeuring van zijn werkgever nodig heeft voor beslissingen. Een recent arrest van het Hof van Justitie laat zien dat een werkgever die zijn werknemer (te) veel vrijheid geeft, tegen een forse btw-rekening aan kan lopen als een werknemer zijn vertrouwen beschaamd. 

Beeldmerk

Controleren is goed, vertrouwen nog beter, maar … niet in de btwv

In de bedrijfskunde is het een gevleugelde uitdrukking: controle is goed, vertrouwen nog beter. De gedachte hierachter is – kort gezegd – dat een werknemer die van zijn werkgever het vertrouwen krijgt om beslissingen te nemen gemotiveerder zal zijn dan een werknemer die steeds de goedkeuring van zijn werkgever nodig heeft voor beslissingen. Een recent arrest van het Hof van Justitie laat zien dat een werkgever die zijn werknemer (te) veel vrijheid geeft, tegen een forse btw-rekening aan kan lopen als een werknemer zijn vertrouwen beschaamd. 

Beeldmerk
2

Nieuw btw-vastgoedbesluit: 3 belangrijke wijzigingen voor de vastgoedverhuurder kopie

In het ‘btw-vastgoedbesluit’ is het beleid van de Staatssecretaris van Financiën te vinden met betrekking tot de btw-gevolgen voor de levering en verhuur van onroerende zaken. Dit besluit is eind vorig jaar geactualiseerd en is op 1 januari jl. in werking getreden. Het nieuwe vastgoedbesluit bevat een aantal belangrijke wijzigingen die relevant zijn voor projectontwikkelaars en verhuurders van vastgoed. In dit nieuwsbericht wordt een drietal belangrijke wijzigingen aangestipt die relevant zijn voor de verhuurders van vastgoed.

Beeldmerk
vastgoed btw instituut

Nieuw btw-vastgoedbesluit: 3 belangrijke wijzigingen voor de vastgoedverhuurder

In het ‘btw-vastgoedbesluit’ is het beleid van de Staatssecretaris van Financiën te vinden met betrekking tot de btw-gevolgen voor de levering en verhuur van onroerende zaken. Dit besluit is eind vorig jaar geactualiseerd en is op 1 januari jl. in werking getreden. Het nieuwe vastgoedbesluit bevat een aantal belangrijke wijzigingen die relevant zijn voor projectontwikkelaars en verhuurders van vastgoed. In dit nieuwsbericht wordt een drietal belangrijke wijzigingen aangestipt die relevant zijn voor de verhuurders van vastgoed.

Beeldmerk
Kopie van Kopie van Webinar Btw portaal

Pedicure en btw: belast of vrijgesteld?

Over pedicurediensten is in beginsel 21% btw verschuldigd. Er bestaat een medische vrijstelling voor bepaalde behandelingen door medisch pedicures. In dat geval is de behandeling vrijgesteld van btw. We lichten de reikwijdte van de medische vrijstelling toe aan de hand van wet- en regelgeving, jurisprudentie en uitlatingen van de Belastingdienst.

Beeldmerk
Kopie van Webinar Btw portaal (1)

Gipsschoenen: regulier of verlaagd btw-tarief?

Recent is er een uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland gepubliceerd waarin is geoordeeld over een geschil tussen een leverancier van gipsschoenen en de Belastingdienst. De Belastingdienst stelde dat het 21%-tarief had moeten worden toegepast op de verkoop van gipsschoenen en legde naheffingsaanslagen en rentebeschikkingen op aan de leverancier, die het verlaagde btw-tarief toepaste.

Beeldmerk

Pauzedrankjes in het theater: een wijntje met 9% btw

Wanneer u sinds kort een theatervoorstelling bezoekt heeft u zomaar kans dat u over uw wijntje in de pauze niet het reguliere tarief van 21%, maar het verlaagde tarief van 9% btw betaald. Drie theaters stapten naar de rechter omdat zij vonden dat alcoholhoudende pauzedrankjes tegen het verlaagde btw-tarief moesten kunnen worden geleverd. In hoger beroep heeft het Hof ’s Hertogenbosch hen gelijk gegeven. Hoe het Hof tot zijn oordeel is gekomen leest u hier.

Beeldmerk
Stock foto cosmetisch arts

IS A BOTOX TREATMENT EXCLUDED FROM VAT?

Looking beautiful, some people care more about it than others, but it’s a fact that personal care plays a big part in our day-to-day lives. The use of Botox, fillers and other cosmetic procedures to boost our self-confidence is also becoming increasingly popular. One treatment clinic after another is popping up to provide us with a tighter jawline, fuller lips and less wrinkles. Can these clinics also make use of the medical exemption?

Beeldmerk

This website uses cookies

We use cookies to improve your experience. Read more

Close