Nieuws

Onze specialisten zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van btw-heffing. Lees hier het laatste nieuws op het gebied van de BTW.

Verkoop bouwkavels na beëindiging agrarische activiteiten

Vanwege beëindiging van agrarische activiteiten komt belanghebbende met de gemeente overeen zijn bedrijfsgebouwen in de toekomst te slopen. Belanghebbende krijgt daarvoor van de gemeente onder andere het recht kavels grond te kopen. Belanghebbende verkoopt daarna die bouwkavels. Hierover is belanghebbende btw verschuldigd.

Beeldmerk

Het Europese Hof van Justitie over vouchers voor enkelvoudig en meervoudig gebruik

Sinds 1 januari 2019 zijn er als gevolg van Btw-richtlijn implementatie vernieuwde regels  voor de heffing van btw van vouchers in werking getreden, waarin drie instrumenten zijn te onderscheiden, te weten: vouchers, zegels en waardebonnen. De vouchers zijn onderverdeeld in vouchers voor enkelvoudig gebruik en vouchers voor meervoudig gebruik. Vorige week heeft het Europese Hof van Justitie prejudiciële vragen beantwoord in het M-GbR-arrest waarmee het onderscheid tussen vouchers voor enkelvoudig gebruik en vouchers voor meervoudig gebruik wordt verduidelijkt.

Beeldmerk

Hoge Raad: HOVO-cursussen geen btw-vrijgestelde voordrachten

In Nederland zijn er diverse instellingen die hoger onderwijs voor ouderen (HOVO) aanbieden. Dit betreft cursorisch academisch onderwijs voor mensen van 50 jaar en ouder. Tot 1 september 2016 werd het verzorgen van deze HOVO-cursussen zonder btw aangeboden. De Belastingdienst heeft het landelijke standpunt ingenomen dat instellingen die HOVO-cursussen aanbieden hierover vanaf 1 september 2016 21% btw moeten betalen. Door dit standpunt hebben de instellingen de prijzen voor HOVO-cursussen aanzienlijk moeten verhogen. Drie instellingen hebben dit standpunt van de Belastingdienst bij de rechter bestreden. In twee van die zaken heeft de Hoge Raad inmiddels een beslissing genomen.

Beeldmerk

Klassieker: het Card Protection Plan-arrest

Een samengestelde prestatie voor de btw wordt gevormd door meerdere prestaties die in beginsel belast zijn tegen verschillende btw-tarieven. Toch worden deze prestaties voor de btw gezamenlijk als één prestatie gezien en belast tegen eenzelfde btw-tarief. Het Hof van Justitie heeft in 1999 in het Card Protection Plan (CPP)-arrest  handvatten gegeven waarmee kan worden beoordeeld of er sprake is van twee of meer zelfstandige prestaties of één samengestelde prestatie.

Beeldmerk

HvJ EU Rompelman, het begin van het btw-ondernemerschap.

Het arrest Rompelman uit 1986 draait om de vraag of iemand als ondernemer voor de btw kan worden beschouwd. In deze zaak bezat mevrouw Rompelman een woning die ze verhuurde aan haar zoon en diens vriendin. De Belastingdienst beschouwde haar niet als ondernemer voor de btw omdat ze slechts één pand verhuurde.

Beeldmerk

2026: btw-herziening op diensten aan onroerende zaken

Het Ministerie van Financiën heeft een conceptwetsvoorstel ter internetconsultatie aangeboden. In dit conceptwetsvoorstel is een btw-herzieningsregeling voorgesteld voor diensten aan onroerende zaken, zoals het verbouwen, herstellen en onderhouden van deze zaken, waarvan de vergoeding € 30.000 of meer bedraagt. De voorgestelde herzieningsregeling voor diensten aan onroerende zaken treedt in werking op 1 januari 2026 en geldt alleen voor diensten aan onroerende zaken die op of na deze datum in gebruik zijn genomen.  

Beeldmerk

Klussen over de grens, wat zijn de btw-gevolgen?

Een Nederlands bedrijf krijgt de vraag of ze een schilderklus willen doen aan een aantal vakantiewoningen in Frankrijk. Dat de dienst in Frankrijk belast is, is één. Maar hoe deze ondernemer dit op de factuur moet meenemen en wat hiervan de gevolgen zijn, is een andere vraag.

Beeldmerk

Short-stay-uitzondering van toepassing op verhuur vakantiewoning voor een jaar

Rechtbank Gelderland heeft op 17 januari jl. uitspraak gedaan in een zaak waarin een holding een vakantiewoning verhuurde aan haar directeur-grootaandeelhouder (hierna: DGA). De inspecteur vond dat er geen sprake was van short-stay verhuur en heeft een naheffing voor de in aftrek gebrachte btw op de verbouwingskosten opgelegd. De holding heeft een beroep gedaan op het Vastgoedbesluit en de rechtbank stelt dat zij de voorbelasting terecht in aftrek heeft gebracht.

Beeldmerk

Controleren is goed, vertrouwen nog beter, maar … niet in de btw

In de bedrijfskunde is het een gevleugelde uitdrukking: controle is goed, vertrouwen nog beter. De gedachte hierachter is – kort gezegd – dat een werknemer die van zijn werkgever het vertrouwen krijgt om beslissingen te nemen gemotiveerder zal zijn dan een werknemer die steeds de goedkeuring van zijn werkgever nodig heeft voor beslissingen. Een recent arrest van het Hof van Justitie laat zien dat een werkgever die zijn werknemer (te) veel vrijheid geeft, tegen een forse btw-rekening aan kan lopen als een werknemer zijn vertrouwen beschaamt. 

Beeldmerk
2

Hospice: btw-vrijgestelde zorg of btw-belast kortdurend verblijf?

In een hospice worden terminaal zieke mensen met een levensverwachting van maximaal drie maanden opgevangen en verzorgd tot aan het moment van overlijden. Het verzorgen en verplegen van een in een inrichting opgenomen personen en de daarmee nauw samenhangende handelingen zijn vrijgesteld van btw. De vraag of de dienstverlening van een hospice ook onder deze bepaling kan worden geschaard blijkt niet geheel eenduidig te beantwoorden.

Beeldmerk
vastgoed btw instituut

Nieuw btw-vastgoedbesluit: 3 belangrijke wijzigingen voor de vastgoedverhuurder

In het ‘btw-vastgoedbesluit’ is het beleid van de Staatssecretaris van Financiën te vinden met betrekking tot de btw-gevolgen voor de levering en verhuur van onroerende zaken. Dit besluit is eind vorig jaar geactualiseerd en is op 1 januari jl. in werking getreden. Het nieuwe vastgoedbesluit bevat een aantal belangrijke wijzigingen die relevant zijn voor projectontwikkelaars en verhuurders van vastgoed. In dit nieuwsbericht wordt een drietal belangrijke wijzigingen aangestipt die relevant zijn voor de verhuurders van vastgoed.

Beeldmerk
Kopie van Kopie van Webinar Btw portaal

Pedicure en btw: belast of vrijgesteld?

Over pedicurediensten is in beginsel 21% btw verschuldigd. Er bestaat een medische vrijstelling voor bepaalde behandelingen door medisch pedicures. In dat geval is de behandeling vrijgesteld van btw. We lichten de reikwijdte van de medische vrijstelling toe aan de hand van wet- en regelgeving, jurisprudentie en uitlatingen van de Belastingdienst.

Beeldmerk
Kopie van Webinar Btw portaal (1)

Gipsschoenen: regulier of verlaagd btw-tarief?

Recent is er een uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland gepubliceerd waarin is geoordeeld over een geschil tussen een leverancier van gipsschoenen en de Belastingdienst. De Belastingdienst stelde dat het 21%-tarief had moeten worden toegepast op de verkoop van gipsschoenen en legde naheffingsaanslagen en rentebeschikkingen op aan de leverancier, die het verlaagde btw-tarief toepaste.

Beeldmerk

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten