08-04-2022

Wijzigingen BTW-richtlijn inzake verlaagde tarieven aangenomen

btw-tarief

In december 2021 kwam de Raad tot een akkoord over een voorstel om de EU-regels over de btw-tarieven aan te passen. Deze wijziging is op 5 april 2022 formeel door de Raad aangenomen. De nieuwe regels houden rekening met de huidige behoeften van de lidstaten en de actuele EU-beleidsdoelstellingen, die sinds de invoering van de oude regels – meer dan twee decennia geleden – behoorlijk zijn veranderd. De aanpassingen moeten de lidstaten een gelijke behandeling en meer flexibiliteit bieden om verlaagde btw-tarieven en nultarieven toe te passen. Ook komt er geleidelijk een einde aan de gunstige regimes voor goederen die schadelijk zijn voor het milieu.

De Raad heeft de lijst van goederen en diensten waarop verlaagde btw-tarieven mogen worden toegepast (bijlage III van de btw-richtlijn) gemoderniseerd. Hierbij is rekening gehouden met de digitale transformatie van de economie. De Raad is bij de aanpassing uitgegaan van een aantal beginselen, zoals het voordeel van de eindverbruiker en het algemeen belang. Om een wildgroei aan verlaagde tarieven te voorkomen heeft de Raad het aantal artikelen die daarvoor in aanmerking komen beperkt. Bij de wijziging is voor een gelijke behandeling van alle lidstaten gekozen. Afwijkingen waardoor sommige lidstaten op bepaalde producten zogeheten preferentiële tarieven kunnen toepassen worden uitgebreid naar alle lidstaten, mits ze verenigbaar zijn met de afgesproken beginselen.

Ook is, met de coronacrisis nog vers in het geheugen, een nieuwe bepaling aan de btw-richtlijn toegevoegd om eventuele toekomstige crises aan te pakken en de lidstaten in staat te stellen snel te reageren op uitzonderlijke omstandigheden, zoals pandemieën, humanitaire crises en natuurrampen.

Verlaagde btw-tarieven of vrijstellingen voor fossiele brandstoffen en andere goederen met een vergelijkbaar effect op broeikasgas­emissies worden uiterlijk op 1 januari 2030 afgeschaft. Voor kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen geldt als einddatum 1 januari 2032, zodat kleine landbouwbedrijven meer tijd hebben om zich aan te passen. Daarnaast is de lijst uitgebreid met milieuvriendelijke goederen en diensten waarvoor verlaagde tarieven mogelijk zijn, zoals zonnepanelen, elektrische fietsen en afvalrecyclingdiensten.

Alle diensten die langs elektronische weg aan een afnemer kunnen worden verstrekt moeten belastbaar zijn op de plaats waar de afnemer is gevestigd of zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats heeft, om de btw-heffing in de lidstaat van verbruik te waarborgen. Om die reden worden de regels over de plaats van de dienst in verband met dergelijke activiteiten gewijzigd en wordt een alinea toegevoegd aan art. 54, lid 1 van de richtlijn.

De wijzigingen gaan in op 1 januari 2025.

Dit artikel delen:

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten