02-11-2023

Pedicure en btw: belast of vrijgesteld?

Pedicure en btw: belast of vrijgesteld?

Over pedicurediensten is in beginsel 21% btw verschuldigd. Er bestaat een medische vrijstelling voor bepaalde behandelingen door medisch pedicures. In dat geval is de behandeling vrijgesteld van btw. We lichten de reikwijdte van de medische vrijstelling toe aan de hand van wet- en regelgeving, jurisprudentie en uitlatingen van de Belastingdienst.

Als gevolg van de uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden op 31 maart 2020 kan de btw-vrijstelling worden toegepast door medisch pedicures bij de behandeling van risicovoeten van diabetici. De Hoge Raad heeft deze uitspraak op 9 september 2022 bevestigd. Vervolgens heeft de staatssecretaris de vrijstelling breder toepasbaar verklaard. In het gewijzigde beleid over de toepassing van de medische vrijstelling geeft hij aan dat gezondheidskundige diensten van een medisch pedicure zijn vrijgesteld.

Medisch pedicure
Een kwalificerende medisch pedicure beschikt over een erkend en geldig mbo-diploma niveau 4 Medisch Pedicure, vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Behandeling van risicovoeten van diabetici
In de uitspraak van het Hof wordt toegespitst op de behandeling van risicovoeten. Risicovoeten zijn volgens brancheorganisatie ProVoet voeten waarbij als gevolg van een onderliggende aandoening/ziekte; wondgenezingsproblematiek, bloedstollingsstoornis, verstoorde immuniteit, een risico is op gevoelsstoornissen of complicaties van de huid, nagels en stand van de voeten. Risicovoeten ontstaan bijvoorbeeld door diabetes mellitus, reumatische aandoeningen, kanker, vaataandoeningen, neurologische aandoeningen of dermatologische aandoeningen.

Gezondheidskundige diensten
Zoals aangegeven, wordt de btw-vrijstelling in het beleid breder getrokken dan alleen risicovoeten. De staatssecretaris spreekt over ‘gezondheidskundige diensten’. We spreken van gezondheidskundige diensten als zij de bescherming, instandhouding of het herstel van de menselijke gezondheid tot doel hebben. Brancheorganisatie ProVoet heeft met de Belastingdienst overlegd wat onder het begrip ‘gezondheidskundige diensten’ valt. Er is besloten om aan te sluiten bij de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (hierna: Wkkgz). Wanneer cliënten een vergoeding vanuit de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg krijgen, de voetzorg een medisch karakter heeft of noodzakelijk is om het risico op complicaties te voorkomen, dan is sprake van Wkkgz-voetzorg. Aanwijsbare behandelingen zijn: verwijderen van overmatig eelt, likdoorns, kloven, ingroeiende nagels, traumanagels en hypertrofische nagels.

Het aansluiten bij de Wkkgz is een goed uitgangspunt om vast te stellen welke behandelingen aan te merken zijn als gezondheidskundige diensten, maar het is geen must! Het beleid van de staatssecretaris kent namelijk geen beperking tot de Wkkgz, wat betekent dat een bredere groep van behandelingen kan kwalificeren als gezondheidskundige diensten. Wanneer hier twijfel over bestaat, raden wij aan advies in te winnen bij een btw-specialist en/of de kwestie eventueel af te stemmen met de Belastingdienst. 

Heeft u een vraag met betrekking tot diensten van medisch pedicures? Neem gerust contact met ons op. Onze specialisten helpen u graag verder.

Dit artikel delen:

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten