09-02-2023

Ministeries bevestigen: regelgeving rondom detacheringen passend onderwijs ongewijzigd

Een passage uit de Voorjaarsnota 2022 veroorzaakte in mei vorig jaar verwarring. In de nota was opgenomen dat samenwerkingsverbanden passend onderwijs gecompenseerd zouden worden voor de btw-druk op het detacheren van personeel door scholen aan samenwerkingsverbanden passend onderwijs en het detacheren van personeel door samenwerkingsverbanden aan scholen. Als reden hiervoor werd gegeven dat deze detacheringen eerst btw-vrijgesteld waren, maar dat dit niet meer mogelijk zou zijn als gevolg van een aanscherping van EU-regelgeving.

In latere berichtgeving van het Steunpunt Passend Onderwijs en de VO Raad werd vervolgens een andere reden genoemd: volgens de Ministeries van Financiën en OCW was het toepassen van de btw-vrijstelling op deze detacheringen niet meer mogelijk vanwege het in december 2018 gepubliceerde beleidsbesluit – nationaal beleid dus – inzake het detacheren van personeel. In dit besluit staat dat het detacheren van personeel in de sociale sector voortaan alleen btw-vrijgesteld is indien niet alleen de inlener, maar ook de uitlener de btw-vrijstelling voor sociale activiteiten toepast. En aan die voorwaarde wordt bij detacheringen tussen samenwerkingsverbanden passend onderwijs en scholen niet voldaan. Samenwerkingsverbanden passend onderwijs passen de btw-vrijstelling toe voor sociale activiteiten, terwijl scholen de btw-vrijstelling voor onderwijsactiviteiten toepassen.

In onze berichtgeving hierover gaven wij aan dat dit ons inziens te kort door de bocht was, omdat er ten onrechte vanuit werd gegaan dat het feit dat het samenwerkingsverband een andere btw-vrijstelling toepast dan de scholen     met zich zou brengen dat de detacheringen van personeel door scholen aan samenwerkingsverbandenpassend onderwijs belast zouden zijn met 21% btw.

Geen aanscherping

Recent heeft overleg plaatsgevonden tussen de Ministeries van Financiën en OCW en diverse betrokken partijen. Naar aanleiding van dit overleg bericht het Steunpunt Passend Onderwijs dat de toelichting uit de Voorjaarsnota onjuist blijkt te zijn: er heeft geen aanscherping van EU-regelgeving plaatsgevonden. De regels omtrent de btw-heffing bij detachering zijn, op een wijziging van het besluit inzake het ter beschikking stellen van personeel uit 2018 na, ongewijzigd gebleven. De btw-compensatie voor samenwerkingsverbanden per 1 januari 2022, zoals vermeld in de Voorjaarsnota 2022, heeft geen verdere wijziging aangebracht in de spelregels.

Wat te doen

Als gevolg van de berichtgeving vanuit de Ministeries van Financiën en OCW en het Steunpunt Passend Onderwijs hebben scholen zich mogelijk genoodzaakt gevoeld 21% btw in rekening te gaan brengen ter zake van de detachering van personeel aan samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Zoals nu bevestigd is, kan deze btw ten onrechte in rekening gebrachte btw gecorrigeerd worden. Scholen die het afgelopen jaar de vrijstelling zijn blijven toepassen, kunnen dit – mits aan de vrijstellingsvoorwaarden werd en wordt voldaan - ongewijzigd blijven doen.

Bij vragen over dit bericht kunt u contact opnemen met Machiel van Driel of Joanne Ligthart-de Bruin op het telefoonnummer 078 – 622 54 52 of het e-mailadres machiel@btwinstituut.nl / joanne@btwinstituut.nl.

Dit artikel delen:

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten