06-02-2024

Klussen over de grens, wat zijn de btw-gevolgen?

Klussen over de grens, wat zijn de btw-gevolgen?

Een Nederlands bedrijf krijgt de vraag of ze een schilderklus willen doen aan een aantal vakantiewoningen in Frankrijk.

Het schilderen van een vakantiewoning is een dienst en omdat dit aan een vakantiewoning wordt gedaan is dit in de meeste gevallen een dienst aan een onroerend goed (uitzonderingen daar gelaten). Diensten aan onroerende goederen zijn belast in het land waar dat goed staat. In dit geval staat de vakantiewoning in Frankrijk en is daarom deze dienst belast in Frankrijk. 

Om na te gaan wat de btw gevolgen zijn voor het Nederlandse bedrijf in deze specifieke casus hebben we de casus in twee stukken opgedeeld: 1) de opdrachtgever is een particulier en 2) de opdrachtgever is een ondernemer.

1.De opdrachtgever is een particulier (niet ondernemer)
Wanneer de opdrachtgever een particulier is, dan dient de Nederlandse ondernemer Franse btw in rekening te brengen aan de particulier. Het probleem is echter dat deze Franse btw ook afgedragen dient te worden aan de Franse fiscus. Hiervoor zijn twee mogelijkheden:


Lokale btw registratie
De ondernemer registreert zich voor de btw in Frankrijk en draagt de btw die is gefactureerd aan de particulier via deze aangifte af. Het voordeel van een lokale btw registratie is dat de kosten die in Frankrijk worden gemaakt ook in aftrek mogen worden gebracht in de Franse btw aangifte, te denken valt aan bijvoorbeeld: materialen, kwasten, verf etc. Het nadeel is dat wanneer deze ondernemer een klus in een andere EU-lidstaat verricht aan een particulier er ook in die EU-lidstaat een registratie en afdracht verplichting ontstaat. Een commercieel punt van aandacht is dat het bedrijf extra kosten zal maken door deze verplichting(en), we adviseren daarom om daar vooraf rekening mee te houden bij het toesturen van een offerte.

Registratie voor de OSS-regeling
De ondernemer registreert zich voor de “One Stop Shop” (OSS) regeling in Nederland en draag via deze aangifte de Franse btw af. Het voordeel is dat wanneer deze ondernemer dit soort diensten ook in andere EU lidstaten verzorgt aan particulieren deze diensten allemaal in de OSS aangifte aangegeven kunnen worden en de btw in één keer kan worden afgedragen, in plaats van via verschillende btw aangiftes en aan een de diverse lokale belastingautoriteiten. Het nadeel is dat de btw op kosten die lokaal worden gemaakt niet in de aangifte in aftrek kunnen worden gebracht en via een ander loket moet worden teruggevraagd.

Als u zich in een vergelijkbare situatie bevindt dan kunt u altijd contact met ons opnemen! BTW Instituut heeft veel ervaring met zowel de OSS regeling als Franse registraties en btw-aangiftes en verzorgt dit desgewenst graag.

2. De opdrachtgever is een ondernemer
Wanneer de opdrachtgever een ondernemer is, dan dient in beginsel de Nederlandse ondernemer Franse btw in rekening te brengen aan de opdrachtgever. Echter, in deze situatie verschillen de regels in de EU-lidstaat nogal eens.

Frankrijk kent bijvoorbeeld een ruime verleggingsregeling. Dit houdt in dat onder voorwaarden de Nederlandse ondernemer de btw mag verleggen naar de afnemer, de afnemer dient de btw dan af te dragen aan de Franse fiscus. In Frankrijk is dit het geval wanneer de opdrachtgever haar Franse btw-nummer verstrekt. Het is in Frankrijk niet verplicht dat de opdrachtgever ook in Frankrijk is gevestigd. In dit geval geldt de verleggingsregeling en hoeft het Nederlandse bedrijf dus geen Franse btw op de factuur in rekening te brengen. Van belang is om te weten dat het verplicht deze verlegging te vermelden op de factuur.

Let op: wanneer de opdrachtgever géén Frans btw nummer heeft of dit niet verstrekt dan dient het bedrijf alsnog Franse btw in rekening te brengen en is een lokale Franse btw registratie nodig om deze transactie correct aan te kunnen geven.

Een belangrijk punt van aandacht is dat elke EU-lidstaat andere regels heeft op dit vlak. Niet alle EU-lidstaten hebben voor de situatie zoals beschreven een verleggingsregeling is opgenomen in de wet en áls er een verleggingsregeling in de wet is opgenomen er verschillende voorwaarden kunnen gelden om dit toe te kunnen en mogen passen.

Mocht u in een vergelijkbare situatie zitten of komen neem dan contact op met onze specialisten. Wij helpen u graag verder!

Dit artikel delen:

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten