27-09-2023

Is een botox-behandeling vrijgesteld van btw?

Inleiding

Mooi en verzorgd voor de dag komen, de één geeft er meer om dan de ander, maar het is een feit dat uiterlijke verzorging een grote rol speelt in ons dagelijks leven. Steeds populairder wordt ook het gebruik van botox, fillers en andere cosmetische ingrepen om ons zelfvertrouwen een boost te geven. De ene na de andere behandelkliniek popt op om ons te voorzien van een strakkere kaaklijn, vollere lippen en minder rimpels. Kunnen deze klinieken ook gebruik maken van de medische vrijstelling?

De medische vrijstelling
In de Wet op de omzetbelasting 1968 is een vrijstelling voor medische diensten opgenomen. Deze vrijstelling kan worden toegepast op activiteiten die zijn aan te merken als ‘gezondheidskundige verzorging van de mens door BIG-beroepsbeoefenaars’, zoals de wettelijke definitie luidt.

De BIG-registratie van een arts geeft duidelijkheid over welke behandelingen door de arts verricht kunnen en mogen worden volgens de vereisten die in Nederland gelden. Behandelklinieken hebben (veelal) BIG-geregistreerde artsen in dienst die de cosmetische ingrepen verrichten. 

De gezondheidskundige verzorging van de mens omvat alle handelingen die verricht worden met als doel de diagnose, behandeling en voor zover mogelijk, genezing van ziekten of gezondheidsproblemen, alsook de bescherming, het behoud of het herstel van de gezondheid van personen. U kunt zich voorstellen dat cosmetische behandelingen niet direct onder deze definitie vallen.

Cosmetische ingrepen
De staatssecretaris heeft in zijn besluit verduidelijking gegeven over de toepassing van de medische vrijstelling. Op cosmetische behandelingen die uitsluitend de intentie hebben om het uiterlijk te verfraaien is de vrijstelling niet van toepassing. Er moet een therapeutisch doel te onderkennen zijn.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in het PFC Clinic AB-arrest geoordeeld dat cosmetische/esthetische diensten, voor zover zij strekken tot behandeling of verzorging van personen die als gevolg van ziekte, letsel of aangeboren afwijking een esthetische ingreep moeten ondergaan, kunnen vallen onder het begrip ‘medische verzorging’, tenzij de ingreep zuiver cosmetisch is. Ook medische problemen van psychische aard vallen onder het begrip ‘medische verzorging’.

Als een patiënt vanwege psychische problemen – dit gaat naar onze mening verder dan onzekerheid over het uiterlijk – als gevolg van lichamelijke afwijkingen een cosmetische ingreep wil ondergaan, dan is naar onze mening sprake van een therapeutisch doel. De beoordeling hiervan komt toe aan de behandelend arts.

Praktijk
In de praktijk kan er een discussie ontstaan of een cosmetisch arts terecht gebruik heeft gemaakt van de medische vrijstelling. In beginsel ligt de beoordeling van de aanwezigheid van een therapeutisch doel bij de arts en kan de inspecteur van de Belastingdienst geen inzage vragen in het medisch dossier vanwege het beroepsgeheim, maar dit betekent niet dat de arts zomaar kan stellen dat alle behandelingen dit doel hebben. Als dit op basis van de feiten niet aannemelijk is, bestaat het risico dat de rechter kan oordelen dat de ondernemer niet aan zijn bewijslast voor het toepassen van de vrijstelling heeft voldaan en daardoor de toepassing van de vrijstelling gehele verwerpt.

Heeft u vragen over de toepassing van de medische vrijstelling? Wij zijn u graag van dienst bij een beoordeling van uw btw-positie en in het contact met de Belastingdienst.

Dit artikel delen:

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten