26-09-2022

E-learnings: Verlaagd btw-tarief geldt ook voor digitaal leren via de 'elektronische weg'

btw-tarief

Digitaal leren is, zeker sinds de coronacrisis, niet meer weg te denken. Het biedt flexibiliteit en vrijheid, doordat de student de lesstof zelf in kan delen. Bovendien zijn er tal van cursussen en lesmaterialen beschikbaar, over alle mogelijke onderwerpen en in allerlei verschillende vormen, zodat er voor ieder wat wils is.

Een trainingsbureau dat e-learnings aanbiedt en hierop het 9%-tarief wilde toepassen ontdekte dat de ontwikkeling van digitaal leren weliswaar een vlucht had genomen, maar dat de wetgeving en het beleid over de btw-behandeling van e-learnings hierop wat waren achtergebleven.

‘Informatie op dvd of cd-rom’

Wat is het geval? Als bijlage bij de Wet op de omzetbelasting 1968 is een tabel opgenomen, waarin de goederen en diensten genoemd worden waarop het 9%-tarief van toepassing is. In deze tabel wordt, in één adem met boeken, ook ‘digitale educatieve informatie die is aangebracht op fysieke dragers en die kennelijk uitsluitend of nagenoeg uitsluitend is bestemd voor informatieoverdracht in het onderwijs’ genoemd. In het beleid dat tot voor kort gold, werd verduidelijkt dat het hier moest gaan om ‘de levering van fysieke dragers, zoals een dvd of een cd-rom’.

Een e-learning op dvd of cd-rom? Dat is natuurlijk niet meer van deze tijd. Zeker niet met de wijziging van het btw-tarief voor e-books en audioboeken per 1 januari 2020 in het achterhoofd: na jarenlang touwtrekken op Europees niveau werd destijds eindelijk goedgekeurd dat het verlaagde btw-tarief niet alleen voor papieren boeken, tijdschriften en kranten gold, maar ook voor de digitale versies daarvan. Een logische stap in dit digitale tijdperk.

Voor het trainingsbureau ontstond een wonderlijke situatie: bood hij zijn klant een training op dvd of cd-rom aan, dan kon hij het 9%-tarief toepassen. Evenzo voor een digitaal leerboek: ook dat kan delen in het 9%-tarief. Een e-learning die ‘via elektronische weg’ geleverd werd, moest echter belast worden met 21% btw.

Langs elektronische weg geleverd

Deze situatie is inmiddels opgeheven. Op 20 april 2022 is namelijk nieuw beleid over het verlaagde btw-tarief in werking getreden, waarin het verschil in btw-tarief werd opgeheven. “Digitale leermiddelen worden in toenemende mate door aanbieders langs elektronische weg aangeboden. Onderwijsinstellingen schaffen een licentie aan en leerlingen/studenten krijgen daarvoor toegang tot de leermiddelen. Het gaat hier om dienstverlening langs elektronische weg waarbij geen sprake is van een fysieke drager”, zo luidt de constatering in het nieuwe beleid. Om die reden wordt de btw-behandeling gelijkgetrokken met de behandeling van digitale boeken, tijdschriften en kranten.

De staatssecretaris verwijst naar het “huidige toepassingsbereik” van de tabelpost en geeft aan dat het verlaagde btw-tarief ook van toepassing kan zijn op langs elektronische weg geleverde digitale educatieve informatie. De voorwaarde dat deze informatie kennelijk uitsluitend of nagenoeg uitsluitend is bestemd voor informatieoverdracht in het onderwijs, een voorwaarde die al langer gold voor digitale educatieve informatie per dvd of cd-rom, blijft hierbij – logischerwijs – wel van toepassing.

Deze casus laat zien dat de wet- en regelgeving regelmatig achterloopt op de ontwikkelingen in de maatschappij. Anderzijds toont dit voorbeeld óók aan dat wetgeving en beleid op den duur wel degelijk meebewegen. Deze beleidswijziging leverde in elk geval een tevreden ondernemer op, die zijn digitiale e-learnings tegen een lagere prijs kon aanbieden.

Geschreven door Joanne Ligthart

Dit artikel delen:

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten