24-06-2022

Compensatie BTW-kosten detacheringen samenwerkingsverbanden passend onderwijs: Te kort door de bocht

onderwijs

In de Voorjaarsnota 2022 staat dat samenwerkingsverbanden passend onderwijs gecompenseerd worden voor de btw-druk op het detacheren van personeel door scholen aan samenwerkingsverbanden passend onderwijs en het detacheren van personeel door samenwerkingsverbanden aan scholen. Als reden hiervoor wordt gegeven dat deze detacheringen eerst btw-vrijgesteld waren, maar dat dit niet meer mogelijk is als gevolg van een aanscherping van EU-regelgeving. In recente berichtgeving van Steunpunt Passend Onderwijs en de VO Raad wordt echter een andere reden gegeven.

Reden compensatie

Volgens het Ministerie van Financiën en het Ministerie van OCW is het toepassen van de btw-vrijstelling op deze detacheringen niet meer mogelijk vanwege het in december 2018 gepubliceerde beleidsbesluit – dit betreft dus geen EU-regelgeving, maar nationaal beleid – inzake het detacheren van personeel. In dit besluit staat dat het detacheren van personeel in de sociale sector voortaan alleen btw-vrijgesteld is indien niet alleen de inlener, maar ook de uitlener de btw-vrijstelling voor sociale activiteiten toepast. En aan die voorwaarde wordt bij detacheringen in het kader van passend onderwijs niet voldaan. Samenwerkingsverbanden passend onderwijs passen de btw-vrijstelling toe voor sociale activiteiten, terwijl scholen de btw-vrijstelling voor onderwijsactiviteiten toepassen.

Te kort door de bocht

Wat ons opvalt is dat in de berichtgeving van Steunpunt Passend Onderwijs en de VO Raad wordt genoemd dat het feit dat het samenwerkingsverband een andere btw-vrijstelling toepast dan de scholen met zich brengt dat de detacheringen van personeel door scholen aan samenwerkingsverbandenpassend onderwijs belast zijn met 21% btw. Dat is naar onze mening onjuist. De detachering van personeel door scholen aan het samenwerkingsverband passend onderwijs kon en kan nog steeds op grond van de btw-wetgeving en de uitleg daarvan in de rechtspraak een btw-vrijgestelde nauw met het onderwijs samenhangende dienst zijn. Hiervoor is het niet noodzakelijk dat de inlener de onderwijsvrijstelling toepast. De detachering van personeel door samenwerkingsverbanden passend onderwijs aan scholen ter uitvoering van het ondersteuningsplan is ons inziens wel belast met 21% btw.

Wat te doen

Het voorgaande betekent dat scholen die geconfronteerd worden met btw-heffing over de detachering van personeel aan samenwerkingsverbanden passend onderwijs zich niet zomaar neer hoeven te leggen bij de heffing van 21% btw over deze detacheringen. Deze detacheringen kunnen op grond van de btw-wetgeving nog steeds btw-vrijgesteld zijn. Vanzelfsprekend brengen wij voor scholen of samenwerkingsverbanden passend onderwijs graag in kaart wat de mogelijkheden zijn en hoe u uw rechten tijdig veilig kunt stellen. U kunt hiervoor contact opnemen met Machiel van Driel of Joanne Ligthart-de Bruijn op het telefoonnummer 078 – 622 54 52 of het e-mailadres: machiel@btwinstituut.nl / joanne@btwinstituut.nl.

Dit artikel delen:

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten