21-06-2022

Afhaaltransacties bij grensoverschrijdend goederenvervoer binnen de EU - "Mededeling 38"

transport

Wanneer goederen worden verkocht en partijen onderling afspreken dat de koper het vervoer regelt is het vaak lastig voor de verkoper de goederenbeweging te volgen. Dit is met name een “ding” wanneer de goederen de grens over gaan en Nederland verlaten. De koper zal dan namelijk graag een factuur ontvangen waar 0% btw op staat in verband met de intracommunautaire levering.

In 2020 zijn voor de gehele EU de zogenoemde Quick Fixes van kracht geworden om handvatten te geven aan de verkopende partij om zekerheid te bieden bij dit grensoverschrijdende vervoer binnen de EU. Daarnaast kennen we in Nederland voor die gevallen ook nog de afhaalverklaring, gebaseerd op “Mededeling 38”. Het besluit waarin deze afhaalverklaring is goedgekeurd is vooralsnog geldig en geeft ruimere mogelijkheden aan partijen om het grensoverschrijdende vervoer aan te tonen. De vraag is wel óf en zo ja voor hoelang deze ruime goedkeuring wordt toegestaan door de EU, daarom raden we altijd aan om zo veel mogelijk bewijs documentatie en informatie in de administratie te verzamelen.

De afhaalverklaring zelf is een document dat in de praktijk in de meeste gevallen door een chauffeur van een vrachtwagen wordt ondertekend (voor de koper) op het moment dat de chauffeur de goederen fysiek komt afhalen bij de verkoper. De regels hieromtrent zijn reeds lang neergelegd in een besluit en hierin is een aantal eisen opgenomen om de verklaring als bewijs toe te mogen passen:

  • Het moet gaan om een vaste afnemer
  • Deze afnemer dient de verwerving in een andere EU-lidstaat aan te geven
  • De afhaalverklaring dient ondertekend te zijn
  • De koper dient zijn medewerking te verlenen wanneer er achteraf vragen zijn vanuit de NL fiscus
  • De afhaalverklaring dient inhoudelijk te voldoen aan de vereisten gesteld in het besluit
  • In aanvulling op de afhaalverklaring dient er bewijs te zijn ter ondersteuning van het grensoverschrijdende vervoer

In het besluit wordt verder nog expliciet beschreven dat wanneer het bij een afhaaltransactie niet gaat om een vaste afnemer én de koper contant betaalt én er geen aanvullende informatie en documentatie is dat het grensoverschrijdende vervoer ondersteunt dan kan de verkoper niet zondermeer de toepassing van het 0% btw tarief voor grensoverschrijdende transacties rechtvaardigen. Wanneer bij controle blijkt dat er onvoldoende bewijs is om het grensoverschrijdende vervoer aan te tonen zal de Belastingdienst de btw voor deze transacties naheffen, met alle gevolgen van dien.

Let op: omdat het toepassen van een 0% btw tarief voor risico van de verkoper is, is het aan te raden om bovenstaande strikt toe te passen en waar mogelijk de bewijsdocumenten van de Quick Fixes te volgen. Bij twijfel of er voldoende bewijs beschikbaar is in uw administratie en u dit wil laten controleren kunt u contact met ons opnemen!

Geschreven door: Paula Posthumus

Dit artikel delen:

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten