26 november 2020Koepelorganisaties opgelet: btw-vrijstelling voor diensten aan leden beperkt!

Voor koepelorganisaties die diensten verlenen aan leden die onbelaste prestaties verrichten geldt onder bepaalde voorwaarden een btw-vrijstelling. In een recent arrest heeft het Hof van Justitie de reikwijdte van deze ‘koepelvrijstelling’ beperkt. Volgens het Hof is de koepelvrijstelling niet van toepassing indien het lid is opgenomen in een fiscale eenheid voor de btw met één of meer niet-leden.

Deze beslissing is van groot belang voor koepelorganisaties van bijvoorbeeld onderwijsinstellingen, zorginstellingen, goede doelen, banken en verzekeraars. Indien de aangesloten leden van deze koepelorganisaties behoren tot een fiscale eenheid voor de btw, dan is de koepelvrijstelling dus niet (meer) van toepassing indien tot die fiscale eenheid ook entiteiten (stichtingen, verenigingen, coöperaties, BV’s, N.V.’s etc) behoren die geen lid zijn van de koepelorganisatie. In de onderwijssector kan gedacht worden aan een basisschool die lid is van een ‘onderwijskoepel’ en in een fiscale eenheid is opgenomen met een kinderopvangorganisatie (de peuterspeelzaal bijv.). Daarnaast kan in de onderwijs- en zorgsector gedacht worden aan een onderwijs- of zorginstelling die deel uitmaakt van een fiscale eenheid waartoe ook een BV behoort van waaruit (om CAO-redenen) faciliterende diensten worden verricht (bijv. schoonmaakwerkzaamheden).

Het is daarom van belang om als koepelorganisaties in kaart te brengen wat de gevolgen zijn van dit arrest voor het (mogen) toepassing van de koepelvrijstelling voor de toekomst en of sprake is van een btw-naheffingsrisico ten aanzien van het verleden. Wij zijn u hierbij graag van dienst. U kunt hiervoor contact opnemen met Machiel van Driel, Joanne Ligthart-de Bruin of Daphne van den Heuvel op het telefoonnummer 078 – 622 54 52 of het e-mailadres machiel@btwinstituut.nl, joanne@btwinstituut.nl of daphne@btwinstituut.nl.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op