ONROERENDE ZAKEN

Over de btw en overdrachtsbelasting bij onroerende zaken valt veel te zeggen. Om die reden lichten wij er één actualiteit uit: de beperking van de samenloopvrijstelling in de overdrachtsbelasting. De overdracht van nieuw vastgoed door middel van een aandelentransactie is niet belast met 21% btw, terwijl de verkrijging van dit vastgoed toch vrijgesteld is van overdrachtsbelasting. Het kabinet vindt dit ongewenst, omdat bij een directe levering van dit vastgoed (de ‘stenen’) wél 21% btw verschuldigd is. In het Belastingplan 2024 is daarom voorgesteld om vanaf 2025 4% overdrachtsbelasting te heffen over vastgoedaandelentransacties. Voor commercieel vastgoed geldt een uitzondering, terwijl ook een overgangsregeling is getroffen voor lopende projecten.
Download onderaan de website alle en volledige tips via de uitgebreide versie.