KLEINE ONDERNEMERSREGELING

Kleine ondernemers met een omzet van maximaal € 20.000 kunnen ervoor kiezen de kleineondernemersregeling toe te passen. Dit houdt in dat er geen btw meer berekend en geen btw-aangifte meer ingediend wordt, maar ook geen aftrek genoten wordt. Richting het einde van het jaar is het voor de ondernemer belangrijk om te controleren of het grensbedrag van € 20.000 niet overschreden is. Een ondernemer die de kleineondernemersregeling wil gaan toepassen, moet zich vier weken voor de ingangsdatum aanmelden. De ondernemer die dit vanaf kalenderjaar 2024 wil, had zich dus uiterlijk begin december moeten aanmelden. Als dit niet tijdig is gebeurd, dan kan de regeling pas vanaf het tweede kwartaal van 2024 worden toegepast. De regeling geldt voor minstens drie jaar, tenzij de omzetgrens van € 20.000 overschreden wordt.
Download onderaan de website alle en volledige tips via de uitgebreide versie.