INTERNATIONALE GOEDERENTRANSACTIES

Bij ABC-transacties, waarbij de goederen rechtstreeks van de leverancier (A) in de ene EU-lidstaat naar de uiteindelijke afnemer (C) in een andere EU-lidstaat worden vervoerd of verzonden, kan onder voorwaarden de vereenvoudigde ABC-regeling worden toegepast. Het Hof van Justitie heeft vorig jaar beslist dat deze regeling alleen kan worden toegepast, indien op de factuur van partij B aan afnemer C ‘btw verlegd’ staat. Deze specifieke tekst was voor deze uitspraak geen vereiste in Nederland, dit kon namelijk ook met andere bewoordingen worden gecommuniceerd. Met ingang van 2 september is het beleid daarom aangepast.
Download onderaan de website alle en volledige tips via de uitgebreide versie.