BTW-AANGIFTE

Of het voor een ondernemer slim is om per maand of juist per kwartaal btw-aangifte te doen, hangt af van zijn activiteiten. Als de ondernemer per kwartaal per saldo btw moet betalen, is het slim om per kwartaal aangifte te doen. Dit levert een financieringsvoordeel op! Heeft een ondernemer per saldo juist vaak recht op aftrek? Dan is het handiger om de btw-aangifte per maand in te dienen! Dit kan het geval zijn bij toepassing van het nultarief of diensten aan buitenlandse afnemers. Een ander punt van aandacht is de suppletieaangifte. Blijkt dat er in de jaren 2018 tot en met 2023 te weinig btw is voldaan? Dan moet er een suppletieaangifte worden ingediend! Tot een correctie van € 1.000 mag dit worden meegenomen in de aangifte over het laatste kwartaal van 2023.
Download onderaan de website alle en volledige tips via de uitgebreide versie.