Handboek

In het btw-handboek wordt uitgelegd wat de btw-regels praktisch inhouden. Om het btw-handboek leesbaar te houden zijn niet alle btw-regels uitputtend weergegeven, maar is ervoor gekozen om de belangrijkste btw-items te behandelen. In de verschillende hoofdstukken van het btw-handboek wordt per onderwerp aangegeven waarop u moet letten. Indien sprake is van een btw-risico zal dat worden aangegeven door een en als er sprake is van een btw-mogelijkheid wordt dit aangegeven door een .