28-03-2024

Klassieker: het Card Protection Plan-arrest

Klassieker: het Card Protection Plan-arrest

Een samengestelde prestatie voor de btw wordt gevormd door meerdere prestaties die in beginsel belast zijn tegen verschillende btw-tarieven. Toch worden deze prestaties voor de btw gezamenlijk als één prestatie gezien en belast tegen eenzelfde btw-tarief. Het Hof van Justitie heeft in 1999 in het Card Protection Plan (CPP)-arrest  handvatten gegeven waarmee kan worden beoordeeld of er sprake is van twee of meer zelfstandige prestaties of één samengestelde prestatie.

CPP bood houders van kredietkaarten tegen betaling een plan aan ter bescherming tegen financiële schade en ongemakken van het verlies of de diefstal van hun kredietkaarten en van een aantal andere voorwerpen zoals autosleutels, een paspoort of verzekeringsdocumenten.

Het Hof van Justitie geeft aan dat, om te beoordelen of er één of meerdere prestaties worden verricht, rekening moet worden gehouden met alle omstandigheden van een geval waarin een handeling plaatsvindt en dat er geen eenduidige oplossing is te geven voor alle gevallen.

Er werden in deze casus feitelijk twee diensten verricht, namelijk een btw-vrijgestelde verzekeringsdienst en een btw-belaste kaartregistratiedienst. Deze diensten kunnen apart van elkaar in de btw-heffing betrokken worden, of gezamenlijk wanneer er sprake is van een samengestelde prestatie. Volgens het Hof is het feit dat er één prijs in rekening wordt gebracht voor een prestatie niet beslissend om te spreken van een samengestelde prestatie.

Het Hof van Jusititie geeft in het CPP-arrest aan dat iedere prestatie normaal gesproken als onderscheiden en zelfstandig moet worden beschouwd, maar dat wanneer economisch bezien één prestatie wordt verricht, deze niet kunstmatig uit elkaar moet worden gehaald. Om vast te stellen of er twee prestaties of één prestatie wordt verricht, moet de prestatie vanuit het oogpunt van de modale consument worden bekeken. Dit wordt ook wel een prestatie sui generis genoemd.

Daarnaast geeft het Hof van Justitie  aan dat wanneer een bijkomende prestatie voor klanten geen doel op zich is maar alleen een middel om de hoofdprestatie aantrekkelijker te maken, er sprake is van een samengestelde prestatie. De bijkomende prestatie volgt dan het fiscale lot van de hoofdprestatie.  Deze redenering haalt het Hof uit het eerdere Madgett en Baldwin-arrest uit 1998.

Een simpel en relevant voorbeeld van een samengestelde prestatie is het bezorgen van producten. Een bezorgdienst is doorgaans belast met 21% btw. Wanneer producten die belast zijn tegen het lage btw-tarief worden bezorgd, is de bezorgdienst een bijkomende dienst en geen doel op zich. De bezorgdienst volgt dan het fiscale lot van de hoofdprestatie.

De CPP-uitgangspunten zijn verwerkt in onderdeel 3.2. van het Besluit Toelichting Tabel 1, waarin uitwerking wordt gegeven aan het leerstuk van de samengestelde prestatie.

Wanneer een ondernemer meerdere prestaties die in beginsel belast zijn met verschillende btw-tarieven levert tegen één prijs, is het van belang dat de btw-afdracht juist wordt vastgesteld. Heeft u hier vragen over? Neem dan gerust contact op met onze specialisten.

Share this article:

Overview

This website uses cookies

We use cookies to improve your experience. Read more

Close