21-12-2007

Import BTW-verlegging: Ook hiermee streeft Frankrijk nu Nederland voorbij!

internationaal

Al maanden horen we dat Nederland onderaan de lijstjes bungelt voor wat betreft het vaccinatiebeleid daar waar Frankrijk als één van de eersten met boosterprikken is begonnen. Frankrijk streeft nu ook voor wat betreft import-btw regelingen Nederland voorbij.

Nederland staat al jaren bekend om haar goede invoerklimaat voor ondernemingen. Door het aanvragen van een artikel 23 vergunning kunnen zowel Nederlandse als buitenlandse ondernemingen het afdragen van de import-btw verschuiven naar de btw-aangifte. In dezelfde aangifte kan de import-btw in aftrek gebracht worden, saldo te betalen nul; geen voorfinanciering van btw! In de jaren waarin liquiditeiten management steeds belangrijker werd betekende de regeling een concurrentievoordeel voor Nederland en werd dit gunstige invoerklimaat onderdeel van de logistieke besluitvorming van ondernemingen.

Maar Frankrijk heeft nu een extra stap genomen om ondernemingen naar haar havens te lokken. In Frankrijk en andere EU lidstaten bestaan er ondertussen soortgelijke verleggingsregelingen maar daarvoor bestaan speciale vereisten en is een aparte registratie nodig bij de douane. Nu gooit Frankrijk het over een andere boeg. Als een onderneming een btw-nummer heeft in Frankrijk wordt de invoer btw-afdracht automatisch en verplichtverlegd naar de btw-aangifte waar deze direct in aftrek genomen kan worden. Het schijnt zelfs zo te zijn dat de af te dragen import-btw op de aangifte vooringevuld zal staan.

Als een Nederlandse onderneming het benodigde Franse btw-nummer niet heeft kan de onderneming deze, speciaal om van de regeling gebruik te kunnen maken, aanvragen. Het is voor buitenlandse ondernemingen niet nodig, zoals in Nederland, om een fiscaal vertegenwoordiger aan te wijzen in Frankrijk. Bij de import van de goederen moet alleen het Franse btw-nummer aan de douane bekend gemaakt worden.

Een simpele regeling dus die de drempel voor ondernemingen, die geen import-btw willen voor financieren, substantieel verlaagd. Het systeem lijkt nog het meest op het na de Brexit ingevoerde Postponed Import VAT systeem in het Verenigd Koninkrijk. Ook in Frankrijk zal er een speciale web-portal beschikbaar komen waar ondernemingen hun import bewegingen kunnen bekijken en btw-specificaties kunnen downloaden.

Toch is er ook een klein puntje van zorg. In het Verenigd Koninkrijk zien we namelijk dat met name pakketdiensten moeite hebben met het gebruik van de automatische import-btw verleggingsregeling waardoor de invoerdocumenten op naam van de afnemer staan in plaats van de leverancier en / of dat toch invoer-btw in rekening wordt gebracht. Gevolg: geen import-btw verlegging en geen teruggave van de btw op basis van het invoerdocument. 

Wilt u meer informatie over de verleggingsregeling of hulp bij het aanvragen van een Frans btw-nummer in? Neem contact met ons op: 0786225452/ info@btwinstituut.nl/ www.btwinstituut.nl

Drs. A.M. (Ariane) van den Berg FA, btw adviseur internationale transacties

Share this article:

Overview

This website uses cookies

We use cookies to improve your experience. Read more

Close