05-09-2022

De klassiekers "BTW en vervoer in verband met de levering"

transport

Factuur A – B met btw?

A twijfelt of zij een factuur met 0% btw voor een intracommunautaire levering (ICL) mag opmaken. A weet dat de goederen Duitsland zullen verlaten en heeft een Nederlands btw-nummer doorgekregen van B. Is dit voldoende?

Het antwoord is: nee!

A moet voor een levering vaststellen in welke schakel het vervoer plaatsvindt. Indien het transport in opdracht van / door A of B wordt gedaan is er sprake van vervoer in de schakel A-B of anders gezegd, het vervoer vindt plaats in verband met de levering van A aan B. Deze levering is een intracommunautaire levering waar in beginsel het nultarief op van toepassing is als aan de overige voorwaarden is voldaan (geldig btw-nummer andere lidstaat afnemer en bewijs van vervoer naar de andere lidstaat). Indien het vervoer niet in opdracht van A of B plaatsvindt, zoals in deze casus, dan geldt als plaats van levering het land waar het goed zich op moment van levering bevindt. In deze situatie regelt C het vervoer dus is er sprake van een lokale levering door A aan B in Duitsland waarop 19% Duitse btw van toepassing is.

Het is dus belangrijk voor A om de transportdocumenten van haar afnemer te krijgen / in te zien als A niet zelf het vervoer regelt indien partijen het nultarief willen toepassen. Niet alleen om het vervoer naar een andere lidstaat te kunnen aantonen, maar ook om vast te stellen of het vervoer wel in opdracht van partij B plaatsvindt in plaats van een partij later in de keten. Indien deze stukken niet opgenomen zijn in de administratie bij toepassing van het nultarief en later blijkt dat de goederen door partij C, D, E, F… naar een andere lidstaat zijn vervoerd heeft het vervoer niet plaatsgevonden in verband met de levering door A en zal de belastingdienst bij een controle de btw naheffen bij A.

Factuur B-C met btw?

B verricht een verhuurdienst aan C welke onder de hoofdregel voor diensten valt (Art. 6 lid 1 Wet OB 1968). De dienst is belast in het land waar de afnemer, zijnde een onderneming, gevestigd is. De dienst is belast in Frankrijk en C moet de naar hem verlegde btw in een Franse aangifte aangeven.

Overbrenging eigen goederen (fictieve intracommunautaire transactie)?

De goederen bevinden zich niet langer in Duitsland. Is er dan sprake van een fictieve Intracommunautaire levering in Duitsland en een fictieve intracommunautaire verwerving in Frankrijk (overbrenging van eigen goederen door B) waardoor B zich zowel voor de btw moet registreren in Duitsland als in Frankrijk?

Het antwoord is: nee!

Volgens de letterlijke tekst van artikel 17.1 BTW Richtlijn is er voor de btw alleen sprake van een overbrenging eigen goederen als het vervoer door of in opdracht en voor rekening van de onderneming zelf plaatsvindt. In deze casus regelt C voor eigen rekening het transport dus zou hier geen sprake van een overbrenging eigen goederen zijn.

Volgens artikel 17.2 BTW Richtlijn is er sowieso geen sprake van een overbrenging eigen goederen indien er sprake is van een tijdelijke overbrenging in het kader van een door B verrichte dienst (de verhuur aan C).

 B laat, na het beëindigen van de huurovereenkomst met C, de machine in Frankrijk ophalen en brengt de machine naar België om aldaar af te leveren bij koper D.

Factuur B-D

Omdat de plaats van levering daar is waar het transport van de levering aanvangt is de plaats van levering voor B Frankrijk. Dit betekent dat B zich in Frankrijk voor de btw moet registreren om de levering onder een Frans btw-nummer te kunnen uitvoeren. Indien de Belgische afnemer en btw-nummer van een andere lidstaat dan Frankrijk aangeeft (zoals een Belgisch btw-nummer) waaronder de machine afgenomen wordt, kan B het nultarief voor de intracommunautaire levering vanuit Frankrijk toepassen. In Frankrijk moet de levering in de lokale btw-aangifte en de opgaaf ICP opgenomen worden.

Let op: omdat de machine niet naar Duitsland terugkeert kan de belastingdienst van mening zijn dat er alsnog een fictieve overbrenging naar Frankrijk aangegeven moet worden (en de aankomst als intracommunautaire verwerving). Dit komt volgens ons echter juist niet uit de Richtlijn naar voren.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen? Neemt u gerust contact op met ons via 078-6225452

Geschreven door: Ariane van den Berg

Share this article:

Overview

This website uses cookies

We use cookies to improve your experience. Read more

Close