06-02-2024

Controleren is goed, vertrouwen nog beter, maar … niet in de btwv

In de bedrijfskunde is het een gevleugelde uitdrukking: controle is goed, vertrouwen nog beter. De gedachte hierachter is – kort gezegd – dat een werknemer die van zijn werkgever het vertrouwen krijgt om beslissingen te nemen gemotiveerder zal zijn dan een werknemer die steeds de goedkeuring van zijn werkgever nodig heeft voor beslissingen. Een recent arrest van het Hof van Justitie laat zien dat een werkgever die zijn werknemer (te) veel vrijheid geeft, tegen een forse btw-rekening aan kan lopen als een werknemer zijn vertrouwen beschaamd. 

In dit arrest gaat het om een onderneming die onder meer een klein tankstation exploiteert in Polen. Dit tankstation werd beheerd door een werknemer die in ruim drie jaar tijd meer dan 1.600 valse facturen met btw heeft uitgereikt aan entiteiten die deze btw in aftrek hebben gebracht. Deze facturen zijn niet opgenomen in de administratie van het tankstation en de btw op deze facturen is door het tankstation aangegeven noch betaald. De malafide werkwijze was als volgt. De valse facturen waren fictief gekoppeld aan daadwerkelijke brandstofverkopen en werden geregistreerd door de kassa’s van het tankstation. De werknemer had bij deze facturen namelijk authentieke kastickets gevoegd die overeenkwamen met verkopen aan andere entiteiten dan die welke op deze facturen waren vermeld. De valse facturen werden door de werknemer opgemaakt en uitgereikt en verhandeld zonder toestemming en medeweten van de werkgever, om op fraudeleuze wijze een teruggaaf van btw te verkrijgen voor de entiteiten die deze facturen hadden ontvangen. De werknemer die het tankstation beheerde werkte niet alleen. De kastickets werden door andere werknemers van het tankstation uit de afvalbakken gevist en die overhandigden ze tegen betaling aan de beheerder van het tankstation. De valse facturen werden opgeslagen op de computer van het tankstation in een ander formaat dan die van het tankstation en konden niet worden geraadpleegd zonder de computer te ontgrendelen. Op de valse facturen werden door de beheerder de gegevens van het tankstation vermeld, waaronder het btw-identificatienummer.  

De beheerder van het tankstation is vanwege onrechtmatig handelen ontslagen. Maar het aan licht komen van dit onrechtmatig handelen kreeg voor de werkgever nog een btw-staartje. De werkgever kreeg namelijk de btw-rekening gepresenteerd. De werkgever werd door de Poolse fiscus gesommeerd om de op de valse facturen vermelde btw te betalen, omdat hij niet zorgvuldig genoeg was geweest. Er was geen document voorhanden waarin de concrete taken van de beheerder waren vastgelegd. Bovendien werd de werkgever verweten dat hij ervan op de hoogte was dat er zonder boekhoudkundige controle facturen werden uitgereikt in verband met de door het tankstation afgegeven kastickets. Op grond van de btw-wetgeving is eenieder die ten onrechte btw op de factuur vermeld, deze btw verschuldigd. Maar wie heeft in deze zaak de btw op de valse facturen vermeld? Is dat de werknemer die de valse factureren heeft opgemaakt en (tegen betaling heeft) uitgereikt? Of is dat de werkgever wiens gegevens op de factuur zijn vermeld? Het Hof van Justitie heeft beslist dat de op de valse facturen vermelde btw in principe verschuldigd is door de malafide werknemer. Is de werkgever te goed van vertrouwen geweest en niet zorgvuldig (genoeg) geweest bij het controleren van de werknemer die de facturatie verzorgt, dan krijgt de werkgever de btw-rekening gepresenteerd. Voor btw-plichtige werkgevers geldt dus: vertrouwen is goed, controle is nodig. 

Share this article:

Overview

This website uses cookies

We use cookies to improve your experience. Read more

Close