16-08-2022

Betaal geen BTW over de inkoop van een zakelijke auto in een andere EU-lidstaat

internationaal

Als een Nederlandse ondernemer een auto in een andere EU-lidstaat (bijv. Duitsland) koopt en zelf het vervoer naar Nederland regelt, wordt de levering door de leverancier vaak als lokale levering aangemerkt en buitenlandse btw in rekening gebracht. Deze btw kan niet in Nederland worden teruggevraagd, wat zorgt voor een btw-nadeel. Ook in Duitsland kan deze btw niet worden teruggevraagd, de Duitse belastingdienst zal dit weigeren. Op de volgende manier kunt u het btw-nadeel voorkomen.

Intracommunautaire levering (ICL)

Spreek bij de aanschaf van de auto af om een ICL (met nultarief) toe te passen. Om dit nultarief te mogen toepassen moet de leverancier beschikken over 1) het geldige Nederlandse btw-nummer van de koper en 2) moet hij het vervoer naar Nederland aantonen. Op het moment van verkoop heeft de leverancier nog geen bewijs van vervoer in handen, vanwege het risico op naheffing zal hij het nultarief op dat moment nog niet willen toepassen. Vooraf kan dan worden afgesproken eerst een factuur met Duitse btw uit te reiken. De Nederlandse koper betaalt de factuur (inclusief DE btw). Zodra de auto is vervoerd naar Nederland en het bewijs is overhandigd aan de Duitse leverancier, crediteert deze de factuur. Op de nieuwe factuur wordt geen Duitse btw meer berekend, maar het nultarief inzake een ICL toegepast. Het vervoer kan aangetoond worden door bijvoorbeeld bewijs van het RDW dat de auto op Nederlands kenteken is gezet. De koper geeft in Nederland een intracommunautaire verwerving (ICV) aan in zijn Nederlandse btw-aangifte en kan deze ICV btw in dezelfde aangifte weer in aftrek brengen (voor zover de auto wordt gebruikt voor btw-belaste activiteiten).

Onze ervaring leert dat het belangrijk is hier vooraf goede afspraken met de leverancier over te maken, aangezien leveranciers achteraf niet altijd willen meewerken omdat dit voor hen enkel extra administratie lasten met zich meebrengt.

Margeregeling

Indien de Duitse verkoper een wederverkoper is die de margeregeling toepast, betekent dit dat hij geen Duitse btw op de factuur vermeldt, maar dat hij btw afdraagt uit zijn marge. Wanneer de koper recht op aftrek heeft is het zonde dat de Duitse verkoper de margeregeling toepast. Hij draagt dan immers btw af die de koper niet in aftrek kan brengen. Het is dan raadzaam dat de verkoper afziet van toepassing van de margeregeling en een ICL toepast zoals hiervoor beschreven. De koper kan de ICV btw in Nederland gewoon aftrekken waardoor op deze aankoop geen kostenverhogende btw drukt.

Mocht u vragen hebben over dit onderwerp, neem contact op met BTW-INSTITUUT.

Geschreven door Ronald van den Hurk

Share this article:

Overview

This website uses cookies

We use cookies to improve your experience. Read more

Close