14-09-2023

Beleidswijziging: geen vereenvoudigde ABC-regeling als vermelding 'btw-verlegd' op factuur ontbreekt

Als in de praktijk sprake is van een grensoverschrijdende ABC-levering, dan levert ondernemer A goederen aan ondernemer B en levert ondernemer B dezelfde goederen door aan ondernemer C en worden de goederen rechtstreeks vervoerd of verzonden van ondernemer A naar ondernemer C. Het is vaste rechtspraak van het Hof van Justitie dat als de goederen van de ene lidstaat naar de andere lidstaat worden vervoerd het intracommunautaire vervoer aan één van de leveringen moet worden toegerekend. Moet het vervoer worden toegerekend aan de levering A-B en is voldaan aan alle voorwaarden voor een intracommunautaire levering (ICL), dan is de levering door ondernemer A belast met 0% in de lidstaat van waaruit de goederen zijn vervoerd of verzonden. Ondernemer B verricht dan een intracommunautaire verwerving (ICV) van de goederen in de lidstaat waar de goederen aankomen. Daarnaast verricht ondernemer B een belaste levering aan ondernemer C in de lidstaat waar de goederen zich (na het vervoer) bevinden. 

Vereenvoudigde ABC-regeling

Wanneer ondernemer B niet gevestigd en ook niet geregistreerd is in lidstaat C, dan zijn deze btw-regels omslachtig. In de Btw-richtlijn is daarom de zogenoemde ‘vereenvoudigde ABC-regeling’ opgenomen. Door gebruik te maken van deze regeling kan worden voorkomen dat ondernemer B zich moet registreren in lidstaat C en aldaar aangifte moet doen vanwege de ICV en de belaste levering aan ondernemer C. Op grond van deze regeling wordt ondernemer B geacht geen belaste ICV te verrichten in de lidstaat waar de goederen aankomen en wordt de verschuldigdheid van btw over de levering aan ondernemer C verlegd naar ondernemer C. Aan het toepassen van de vereenvoudigde ABC-regeling zijn voorwaarden verbonden. Eén van die voorwaarden is dat ondernemer B op de factuur vermeldt dat de btw verlegd is naar ondernemer C.  

Hof van Justitie

Maar wat als ondernemer B dat niet heeft gedaan? Het Hof van Justitie heeft eind vorig jaar beslist dat in dat geval de vereenvoudigde ABC-regeling toepassing mist. Wat betekent die beslissing voor ondernemer B? In de eerste plaats verricht ondernemer B dan – conform de normale btw-regels – een ICV in de lidstaat waar de goederen aankomen en is hij over de levering aan ondernemer C in beginsel lokale btw verschuldigd. Ondernemer B moet zich dus in de lidstaat van aankomst registreren en aldaar btw-aangifte doen. In de tweede plaats verricht ondernemer B in de lidstaat van het btw-nummer waaronder hij de goederen van ondernemer A heeft afgenomen ook een ICV, een zogenoemde ‘nummerverwerving’. De btw over deze nummerverwerving kan hij terugkrijgen indien hij bewijst dat hij in de lidstaat waar de goederen zijn aangekomen een ICV heeft aangegeven. 

Beleid aangepast

In Nederland werd door de Belastingdienst niet geëist dat ondernemer B ‘btw verlegd’ op zijn factuur vermeld. Een vermelding ‘intracommunautaire levering’ op de factuur volstond volgens het beleid van de Belastingdienst ook. Met ingang van 2 september jl. is deze soepele uitleg in het beleid aangepast. Vanaf die datum moet ondernemer B voor de toepassing van de vereenvoudigde ABC-regeling dus ‘btw verlegd’ op zijn factuur aan ondernemer C vermelden. Doet hij dit niet, dan is de vereenvoudigde ABC-regeling niet van toepassing. Inmiddels is de aanscherping van deze voorwaarde voor de vereenvoudigde ABC-regeling ook verwerkt op de website van de Belastingdienst. Ondernemer B moet de levering aan ondernemer C in de Opgaaf Intracommunautaire Prestaties blijven verantwoorden in rubriek 3b van de btw-aangifte (“Intracommunautaire A-B-C-leveringen (vereenvoudigde regeling)”). Op dat punt wijzigt er dus niets. 

Hebt u vragen over deze beleidswijziging of wilt u advies over de (mogelijke) toepassing van de vereenvoudigde ABC-regeling door uw onderneming, neem dan telefonisch (078 – 622 54 52) of per mail contact op met onze ervaren btw-specialisten Paula Posthumus (paula@vatinstitute.com) of Frank Resseler (frank@vatinstitute.com). 

Share this article:

Overview

This website uses cookies

We use cookies to improve your experience. Read more

Close