TERUGGAAF BTW

De btw over oninbare vorderingen moet worden teruggevraagd in de btw-aangifte over het tijdvak waarin duidelijk is dat de afnemer niet meer zal betalen. Vervolgens moet de btw worden teruggevraagd in de aangifte over het tijdvak één jaar na de uiterste betaaldatum van de factuur. Het bedrag moet als negatieve omzet en negatieve btw bij vraag 1a of 1b worden ingevuld.

 Indien in het verleden te veel btw is afgedragen of te weinig btw in aftrek is gebracht, kan je via een suppletieaangifte aan de inspecteur vragen om deze btw ambtshalve terug te geven. Bij teveel voldane btw die op facturen is vermeld, kan de inspecteur nadere voorwaarden stellen, zoals het uitreiken van een herstelfactuur zonder btw en de correctie van de aftrek van de ten onrechte of te veel gefactureerde btw door de afnemer.
Download onderaan de website alle en volledige tips via de uitgebreide versie.