MARGEREGELING/REISBUREAUREGELING

Een wederverkoper van margegoederen of een reisbureau die de globalisatieregeling toepast,  dient na afloop van het kalenderjaar 2023 de winstmarges van alle aangiftetijdvakken te salderen en het jaarsaldo vast te stellen. Uit deze berekening kan blijken dat minder btw verschuldigd is dan in 2023 op aangifte is voldaan. In dat geval kan de te veel betaalde btw met een schriftelijk verzoek in het eerste aangiftetijdvak na afloop van 2023 worden teruggevraagd. Als uit deze berekening blijkt dat in 2023 een negatieve jaarwinstmarge is behaald dan kan door het indienen van het schriftelijke verzoek alle in 2023 voldane btw terug worden ontvangen voor deze margeverkopen. Daarnaast moet schriftelijk worden verzocht om de jaarwinstmarge op het negatieve bedrag vast te stellen. Het voordeel hiervan is dat het negatieve bedrag in 2024 mag worden verrekend met een positieve jaarwinstmarge van 2024.
Download onderaan de website alle en volledige tips via de uitgebreide versie.