ADMINISTRATIE

Boeken, bescheiden en andere gegevensdragers moeten normaal gesproken zeven jaar bewaard worden. De wettelijke bewaarplicht geldt voor het grootboek, de facturen van debiteuren en crediteuren, voorraadgegevens, in- en verkoopadministratie, etc. Voor gegevensdragers met betrekking tot onroerende zaken geldt een bewaarplicht van negen boekjaren na het jaar van ingebruikneming. Een digitaal platform, zoals Amazon, dat de verkoop van goederen of diensten aan niet-ondernemers binnen de EU faciliteert heeft de plicht om de boekhouding van die verkopen gedurende 10 jaren na afloop van het jaar waarin de verkoop plaatsvond te bewaren. Het maakt voor de bewaarplicht niet uit of het papieren of elektronische gegevensdragers zijn. De oude administratie waarvoor de bewaartermijn verstreken is kunt u daarom vernietigen, tenzij over deze jaren nog een bezwaar- of beroepsprocedure over de btw aanhangig is.
Download onderaan de website alle en volledige tips via de uitgebreide versie.