Procederen

U bent het niet eens met de Belastingdienst en komt er samen met de Belastinginspecteur niet uit. Allereerst probeert u dan met een bezwaarprocedure alsnog uw gelijk te halen en als ook dat niet de gewenste uitspraak van de Belastingdienst oplevert, kunt u hiertegen in beroep gaan. Hiervoor kunt u vier hogere treden beklimmen:

Wij voeren samen met uw client procedures. Ook kunnen we de casus vooraf op haalbaarheid beoordelen. De btw-specialisten van het BTW-INSTITUUT volgen alle (inter)nationale zaken op de voet, zo hebben we kennis van de meest recente jurisprudentie. 

Formeel en materieel

Bij BTW-INSTITUUT zien we op afstand dat sommige beroepsprocedures direct de kiem in worden gesmoord vanwege formele fouten. De aanvrager van het beroep kan dan een ijzersterke zaak op materieel vlak hebben, maar is onbekend met de exacte formaliteiten van het proces, ziet hierin dingen over het hoofd, en verliest het dan alsnog. Het laat zien hoe belangrijk kennis van zaken in deze processen is.

BTW-INSTITUUT helpt

Overweegt uw client in bezwaar of beroep te gaan? Schakel het BTW-INSTITUUT in. Wij hebben ervaring met dergelijke procedures, combineren de formele en materiële kant van zaken en komen maximaal op voor uw rechten en belangen. Hierbij volgen we niet alleen wat in de (Belasting)wet staat, maar vullen we deze beginselen ook aan met onze actuele kennis van ontwikkelingen en onlangs gedane (gerechtelijke) uitspraken of parlementaire geschiedenis. Hierdoor stijgen uw kansen aanzienlijk.

Maakt uw Client kans met een btw-procedure?

Heeft het zin om een btw-procedure op te starten? Het BTW-INSTITUUT geeft vooraf advies over de haalbaarheid van het beroep. Wij beoordelen de zaak, argumenten, haalbaarheid en kansen. 

Actueel3 home BTW Instituut

Contact

Our specialists

VAT INSTITUTE is comprised of a large team of VAT experts, each with their own area of focus. We’ll give you the best possible specialist for whatever issue you might be facing. 

This website uses cookies

We use cookies to improve your experience. Read more

Close