Btw-registratiedrempel voor kleine ondernemers

Ondernemers die btw-belaste prestaties verrichten moeten zich registreren voor de btw, ook indien de omzet gering is en/of de kosten beperkt zijn. Dit is slechts anders indien de ondernemer de kleine ondernemersregeling (KOR) toepast. Op grond van de KOR geldt – kort gezegd – een btw-vrijstelling indien de jaaromzet van de ondernemer maximaal € 20.000 bedraagt. Voor de KOR moet een ondernemer zich aanmelden en de btw-vrijstelling geldt pas vanaf het eerstvolgende kwartaal dat minimaal vier weken na de aanmelding voor de KOR ingaat. Een kleine ondernemer die zich te laat aanmeldt, moet tot de ingangsdatum van de KOR gewoon btw betalen.

Voor zeer kleine ondernemers die nog niet geregistreerd zijn voor de btw en een jaaromzet hebben van maximaal € 1.800 is goedgekeurd – het is dus niet verplicht – dat zij de KOR mogen toepassen, ook indien de ondernemer zich niet heeft aangemeld voor de KOR. Deze vrijwillige registratiedrempel is onder meer bedoeld voor startende ondernemers en voor de koper van een bestaande woning waarop de vorige eigenaar zonnepanelen heeft laten aanbrengen. Zodra een ondernemer boven de registratiedrempel uitkomt, moet hij zich alsnog registreren en kan hij zich eventueel aanmelden voor de KOR. De vrijwillige registratiedrempel werkt terug tot en met 1 januari 2020.