10 februari 2012Ziekenhuisleasestructuur misbruik van recht: geen btw-aftrek

De Hoge Raad heeft vandaag twee arresten gewezen over de zogenoemde ziekenhuisleasesturctuur. Het gaat in deze zaken om een stichting respectievelijk c.v. die is opgericht voor de aanschaf van ziekenhuisapparatuur met het oog op de btw-belaste verhuur daarvan aan een -gelieerd- ziekenhuis. De stichting respectievelijk c.v. heeft alle btw in aftrek gebracht. Echter, het is aannemelijk dat de apparatuur na afloop van de herzieningstermijn voor roerende investeringsgoederen (4 jaren na het jaar van ingebruikneming) overgaat naar het ziekenhuis door de vorming van een fiscale eenheid (waardoor heffing van btw over de huursommen niet meer mogelijk is) dan wel het uitoefenen van een koopoptie voor 10% van de aanschafprijs. Uitgaande van een jaarlijkse huurprijs van circa 10% van de aanschafprijs werd de btw-druk op de aanschaf van de (kostbare) ziekenhuisapparatuur met circa 50% verminderd. Beide ziekenhuisleasestructuren vinden geen genade in de ogen van de Hoge Raad. Naar zijn oordeel zijn deze structuren misbruik van het recht (fraus legis). Dit betekent dat de stichting respectievelijk de c.v. geen recht heeft op aftrek van de btw. Het belang van deze arresten is met name hierin gelegen dat de misbruik opleverende handeling, zoals in casu de vorming van een fiscale eenheid respectievelijk het uitoefenen van een koopoptie, nog niet daadwerkelijk verricht hoeft te zijn wil sprake zijn van misbruik van recht. Voor de arresten van de Hoge Raad en meer informatie over misbruik van recht in de btw zie 13.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op