10 oktober 2014Zeeuwse gemeenten luiden noodklok over bijna 4 ton btw-nadeel bij samenwerking

De Zeeuwse gemeenten Middelburg, Schouwen-Duiveland, Vlissingen en Veere werken samen op het gebied van belastingheffing. De gemeente Middelburg neemt daarbij tegen vergoeding bepaalde taken over van de andere drie gemeenten. Onlangs werd bekend dat door deze samenwerking een naheffingsaanslag van ruim € 374.000 dreigt voor de gemeenten. Dat bedrag ligt hoger dan de kosten die worden bespaard met de samenwerking. Een deel hiervan – maar lang niet alle btw – is terug te vragen via het BTW-Compensatiefonds (zie 1.5.4?). 

In een brief aan de Tweede Kamer hebben de vier gemeenten de noodklok geluid. Naar aanleiding daarvan heeft de gehele Tweede Kamer aangegeven dat het kabinet er alles aan moet doen om te voorkomen dat gemeenten het voordeel van samenwerking kwijtraken. De partijen SGP en VVD vroegen specifiek aandacht voor het probleem van de Walcherse gemeenten en Schouwen-Duiveland. In reactie daarop liet staatssecretaris Wiebes van Financiën weten dat hij gaat onderzoeken waarom de vier gemeenten zoveel btw moeten betalen over de samenwerking bij het heffen van belastingen. Binnen drie weken zal hij de Kamer schriftelijk informeren. 

De btw-nadelen die kunnen ontstaan bij samenwerking tussen gemeenten kwam eerder dit jaar ter sprake naar aanleiding van een verzoek van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) om deze nadelen weg te nemen. In een brief aan de Tweede Kamer liet Wiebes destijds weten dat de omvang van de nadelen beperkt is en geen aanleiding ziet om te veronderstellen dat de btw belemmerend werkt bij het aangaan van samenwerkingsverbanden tussen gemeenten. Wiebes gaf hierbij aan geen oplossing te hebben voor de niet-compensabele btw zonder precedentwerking naar andere sectoren en negatieve budgettaire effecten. Ook nu heeft Wiebes reeds laten weten dat de btw-problemen bij samenwerking tussen gemeenten “beperkt, overkomelijk en onvermijdelijk” zijn. Het kabinet kan niet altijd voor een oplossing zorgen. “Nederland heeft zich te houden aan de Europese regels.” 

Het risico van de naheffingsaanslag hindert de vier Zeeuwse gemeenten overigens niet om na te denken over meer vormen van samenwerking. De taken op het gebied van inkoop, juridische zaken, vergunningen en handhaving zullen in de toekomst wellicht ook gezamenlijk worden uitgevoerd. 

Zie 1.5 voor meer informatie over de overheid en btw.

Bron: PZC??

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op