19 december 2018Yogalessen belast met 6% btw, met uitzondering van zwangerschapsyoga

Feiten

Een yogatrainer verzorgt op één avond per week twee yogatrainingen. Het betreft een reguliere yogatraining en een zwangerschapsyogatraining. In geschil is of de door de yogatrainer gegeven yogalessen zijn aan te merken als het geven van gelegenheid tot sportbeoefening in de zin van post b, onderdeel 3 Wet OB behorende tabel 1, waarop het verlaagde btw-tarief van toepassing is.

Rechtbank

Rechtbank Noord-Nederland verwijst naar het arrest van het HvJ The English Bridge Union. In dit arrest heeft het HvJ geoordeeld dat het begrip ‘sport’ duidt op een lichamelijke activiteit of, met andere woorden, op een activiteit die wordt gekenmerkt door een niet te verwaarlozen lichamelijke component.

De yogatrainer heeft naar het oordeel van de rechtbank, met hetgeen zij heeft aangevoerd, aannemelijk gemaakt dat de door de yogatrainer gegeven reguliere yogalessen een activiteit betreft die gekenmerkt wordt door een niet te verwaarlozen lichamelijke component. De lessen zijn van dien aard dat de deelnemers een actieve, fysieke inspanning leveren. Dat dit tevens leidt tot mentale ontspanning, doet hier niet aan af. Het standpunt van de inspecteur dat de lessen niet fysiek van aard zouden zijn en niet vergelijkbaar met aerobics en/of gymnastiek, deelt de rechtbank dan ook niet. De ontspanning volgt op inspanning. Kortom, de rechtbank oordeelt dat op de reguliere yogalessen het verlaagde btw-tarief van toepassing is.

Ten aanzien van de zwangerschapsyoga is de rechtbank van oordeel dat de yogatrainer met hetgeen zij heeft aangevoerd niet aannemelijk heeft gemaakt dat de door haar gegeven zwangerschapsyogalessen zijn aan te merken als een activiteit met een niet te verwaarlozen lichamelijke component. In tegenstelling tot de reguliere yoga, staat bij zwangerschapsyoga juist het element van ontspanning voorop. Op de website van de yogatrainer wordt de ontspanning en rust benadrukt, en staat zwangerschap centraal. Activiteit die louter rust en ontspanning brengen kwalificeren niet als sport. Kortom, de rechtbank oordeelt dat op de zwangerschapsyoga het verlaagde btw-tarief niet van toepassing is.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op