24 april 2015Working Paper Europese Commissie inzake btw en crowdfunding

De Europese Commissie (hierna: de Commissie) heeft naar aanleiding van vragen van het BTW-Comité een Working Paper gepubliceerd waarin wordt ingegaan op de btw-consequenties van crowdfunding.

In dit paper onderscheidt de Commissie non-financial return models (geen financiële tegenprestatie) van financial returns models (wel financiële tegenprestatie). Het eerstgenoemde model valt uiteen in: donation-based crowdfunding (geen tegenprestatie) en reward-based crowdfunding (goed of dienst als tegenprestatie). Bij laatstgenoemd model onderscheidt de Commissie: crowd investing (winst, aandelen, obligaties etc als tegenprestatie) en crowd lending (rente als tegenprestatie).

De donation-based crowdfunding heeft in beginsel geen btw-consequenties, omdat de tegenprestatie ontbreekt. Bij de reward-based crowdfunding kan sprake zijn van een belastbare goederenlevering of dienst. Hiervoor is vereist dat er sprake is van een prestatie door een ondernemer en de ontvangen gelden in rechtstreeks verband staat met deze levering of de dienst. Staat het geleverde goed of de dienst niet in verhouding tot de hoogte van de ontvangen gelden (sticker, knuffel bijv.) dan zal per geval beoordeeld moeten worden of sprake is van een levering of dienst tegen vergoeding of niet. Omdat de btw aansluit bij de subjectieve vergoeding kan in deze situatie gesteld worden dat ook in deze gevallen sprake is van een levering of dienst tegen vergoeding. Het is echter ook mogelijk om bij een verwaarloosbare tegenprestatie of een tegenprestatie die niet gerelateerd is aan de hoogte van het ontvangen bedrag deze crowdfunding hetzelfde te behandelen als de donation-based crowdfunding, aldus de Commissie.

Bij crowd investing is in beginsel sprake van een btw-belaste dienst indien in ruil voor de ontvangen gelden rechten van een ondernemer worden ontvangen. Indien de ondernemer in ruil voor de ontvangen gelden aandelen of obligaties verstrekt kan sprake zijn van een btw-vrijgestelde financiële dienst. In het geval van crowd lending is sprake van het verstrekken van een rentedragende lening. Dit is -mits door een ondernemer verricht- een btw-vrijgestelde activiteit die aan de ontvanger van de gelden wordt verricht.

Ten slotte gaat de Commissie in op de btw-consequenties van de handelingen door een (online) crowdfunding platform. De prestaties van deze platforms tegen vergoeding (veelal een commissie) jegens ondernemers zijn belastbare prestaties voor de btw. Ter zake van deze prestaties is in beginsel btw verschuldigd, tenzij een beroep kan worden gedaan op de btw-vrijstelling voor (bemiddeling bij) financiële diensten.

U kunt het paper hier downloaden.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op