8 maart 2013Winkelappartement vervaardigd indien alleen draagconstructie overgebleven is

Een beheer-B.V. heeft in 2007 een winkelruimte verkregen. Boven deze winkelruimte bevinden zich vier woonappartementen. Voorafgaand aan deze verkrijging hebben (sloop)werkzaamheden aan de winkelruimte plaatsgevonden, waarbij alleen de draagconstructie onder de woonappartementen in stand is gebleven. Op de daardoor ontstane ruimte is een nieuwe, kleinere winkel gerealiseerd. In geschil is of de beheer-B.V. ter zake van de verkrijging overdrachtsbelasting is verschuldigd. Hof Amsterdam heeft het gebouw in zijn geheel (dus incl. woonappartementen) in aanmerking genomen en geoordeeld dat geen sprake is van een vervaardigd goed. De verkrijging is om die reden belast met overdrachtsbelasting. De Hoge Raad is echter van oordeel dat het gebouw niet volledig in aanmerking moet worden genomen, maar dat een appartement of het gedeelte, zoals in dit geval het gedeelte van de winkel op de begane grond dat zich niet onder de wooneenheden bevindt, afzonderlijk in aanmerking moet worden genomen. Omdat van de winkel niet meer dan een draagconstructie onder de wooneenheden in stand is gebleven, is naar het oordeel van de Hoge Raad sprake van een vervaardigd goed. Dit betekent dat de verkrijging vrijgesteld was van overdrachtsbelasting.

Voor dit arrest en meer informatie over de vervaardiging van onroerend goed/in wezen nieuwbouw zie 7.2.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op