8 december 2014Wijziging waardevaststelling erfpachtrecht voor btw per 2015

De staatssecretaris van Financiën heeft gemeenten geïnformeerd over een aanstaande wijziging inzake de waardevaststelling van een canon, retributie etc bij een beperkte recht (erfpachtrecht bijv.) voor onbepaalde tijd die niet van het leven afhankelijk is. Thans wordt de waarde van de canon van een erfpachtrecht voor onbepaalde tijd die niet van het leven van een persoon afhankelijk is vastgesteld op 17 maal het jaarlijkse bedrag. Aan de gemeenten is medegedeeld dat dit per 2015 verandert in: de waarde in het economische verkeer van de zaak waarop het recht betrekking heeft. 

Deze maatregel heeft volgens Neprom ingrijpende gevolgen voor (woning)bouwprojecten waarbij grond in erfpacht wordt/is uitgegeven. Deze maatregel zal betekenen dat de vestiging van een erfpachtrecht voor onbepaalde tijd sneller als een levering voor de btw kwalificeert (en dus sneller tot btw-heffing leidt). Tevens zal deze maatregel tot gevolg hebben dat het bedrag waarover btw verschuldigd is, de maatstaf van heffing, hoger zal uitvallen.

Neprom heeft de staatssecretaris van Financiën vorige week een brief gestuurd waarin bezwaren worden geuit tegen de wijze van communicatie van deze wijziging van de btw-regelgeving. Waarom heeft de staatssecretaris de marktpartijen niet geïnformeerd en de gemeenten wel? Tevens heeft Neprom de staatssecretaris verzocht om deze maatregel niet in te voeren vanwege de negatieve financiële consequenties voor zowel nieuwe (woning)bouwprojecten waarbij sprake is van erfpachtgrond (grond wordt duurder) als voor bestaande situaties (waardedaling grondposities die binnen het erfpachtstelsel van gemeenten door commerciële marktpartijen zijn verworven). Ten slotte heeft Neprom verzocht om een overgangsregeling indien de staatssecretaris toch besluit om de wijziging van de waardevaststelling van beperkte rechten per 1 januari a.s. te wijzigen. De staatssecretaris heeft op deze brief nog niet gereageerd.

Bron: Neprom?? 

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op