23 december 2014Wijziging waardevaststelling eeuwigdurende beperkte rechten voor btw per 2015

Per 2015 wijzigen de regels voor de waardevaststelling van een canon, retributie etc bij een eeuwigdurend beperkt recht (erfpachtrecht of opstalrecht bijv.). Thans wordt de waarde van de canon van bijv. een eeuwigdurend erfpachtrecht vastgesteld op 17 maal het jaarlijkse bedrag. Dit verandert per 2015 in: de waarde in het economische verkeer van de zaak waarop het recht betrekking heeft. Door deze maatregel zal de vestiging e.d. van een beperkt recht voor onbepaalde tijd sneller kwalificeren als een levering, hetgeen ertoe leidt dat in meer gevallen 21% btw verschuldigd zal zijn én over een hoger bedrag.

?Voor overeenkomsten die vóór 1 juli 2015 zijn gesloten geldt volgens een bericht van het Ministerie van Financiën de overgangsregeling dat mag worden uitgegaan van een btw-vrijgestelde prestatie waardoor ter zake van de verkrijging overdrachtsbelasting wordt geheven. Hierover moeten partijen overeenstemming bereiken en moeten zij ?dit in de koopovereenkomst en de akte opnemen. Verder moet de daadwerkelijke vestiging of overdracht van het beperkte recht uiterlijk 31 december 2016 juridisch plaatsvinden. De definitieve tekst van de vergangsregeling wordt 29 december 2014 gepubliceerd in het Staatsblad. Mocht de tekst van deze regeling afwijken van de regeling zoals hiervoor beschreven dan passen wij een en ander z.s.m. aan.??

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op