6 september 2019Wijziging Besluit reisbureauregeling

De Staatssecretaris heeft het Besluit van omzetbelasting ter zake van de reisbureauregeling gewijzigd. Dit Besluit van 19 augustus 2019, nr. 2019-7277 vervangt en actualiseert het Besluit van 17 juli 2014, nr. BKB 2014/645M. Dit onder andere naar aanleiding van het arrest Alpenchalets Resorts.

Op 19 december 2018 heeft het HvJ in de zaak Alpenchalets Resorts GmbH geoordeeld dat de reisbureauregeling ook van toepassing is op de enkele verhuur van een vakantiewoning die wordt gehuurd van een derde, mits die derde belastingplichtig is voor de btw. Dit geldt ongeacht of nog aanvullende prestaties worden verricht door de verhuurder en wat het belang van die aanvullende prestaties is.

De uitspraak van het HvJ in deze zaak was niet in overeenstemming met het Besluit van de Staatssecretaris van 17 juli 2014, nr. BLKB2014/645M waarin staat beschreven dat de reisbureauregeling van toepassing is bij de terbeschikkingstelling van een vakantiewoning aan een reiziger en daarbij één of meerdere andere diensten worden verricht, zoals het geven van informatie en advies.

Het Besluit is dus nu op dit punt aangepast. Voor het kwalificeren als reisdienst is het voldoende dat een reisorganisator (dit begrip moet ruim worden uitgelegd) een van een derde betrokken vervoersprestatie of accommodatie verkoopt (Alpenchalets Resorts zaak). De reisbureauregeling is dus van toepassing als een reisorganisator een door haar ingehuurde vakantiewoning op eigen naam ter beschikking stelt aan een reiziger. Dit geldt ook voor andere accommodaties zoals appartementen en hotelkamers die het reisbureau van andere ondernemers afneemt (paragraaf 3 en paragraaf 5.1. besluit van 19 augustus 2019, nr. 2019-7277).

Wel blijft gelden (hetgeen ook al gold in het Besluit van 17 juli 2014, nr. BLKB2014/645M paragraaf 6.1; nu opgenomen in paragraaf 5.1 van het besluit van 19 augustus 2019, nr.2019-7277), dat de reisbureauregeling niet van toepassing is op eigen prestaties. De Staatssecretaris heeft in het Besluit een aantal situaties genoemd waarbij er naar zijn mening in ieder geval sprake is van een eigen prestatie. Van een eigen prestatie is volgens de Staatssecretaris sprake bij de verhuur van vakantiewoningen op een bungalowpark of appartementencomplex indien:

1. de vakantiewoningen of appartementen voor tenminste een aaneengesloten periode van drie jaren worden gehuurd (veelal van de eigenaar) door de exploitant van het vakantiepark of appartementencomplex;
2. de exploitant de vakantiewoningen of appartementen doorverhuurt aan de reiziger
(consument); en
3. de exploitant voor eigen rekening en risico minimaal zeven van de tien volgende aanvullende diensten op het park verricht: groenvoorziening, receptie, horecadiensten, sport- en spelfaciliteiten, bewaking, schoonmaakwerkzaamheden, informatie/welkomstpakket, afvalverwerking, gastenregistratie incl. reserveringssysteem en klachtenafhandeling.

In voorkomende gevallen kan een reisorganisator de voor hem nadelige reisbureauregeling dus buiten de deur houden.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op