6 februari 2019Wijziging besluit btw-vrijstelling terbeschikkingstelling personeel

Het besluit over de btw-gevolgen van het ter beschikking stellen van personeel is geactualiseerd. Dit besluit is een actualisering van het besluit van 14 maart 2007, nr. CPP2007/347M. Het ter beschikking stellen van personeel is in beginsel onderworpen aan de btw-heffing. In dit besluit is nader toegelicht en verduidelijkt wanneer bij het ter beschikking stellen van personeel een btw-vrijstelling geldt dan wel een goedkeuring geldt dat btw-heffing achterwege mag blijven. Een belangrijke wijziging is de structurele terbeschikkingstelling van personeel in de sociaal-culturele sector. Als voorwaarde voor toepassing van de goedkeuring is toegevoegd dat de uitlener zich moet kunnen beroepen op de sociaal-culturele vrijstelling van art. 11, lid 1, onderdeel f Wet OB.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op