26 september 2014Wijziging besluit btw en overdrachtsbelasting bij verkoop onder voorwaarden

De levering van een nieuw gebouw of een bouwterrein is van rechtswege belast met 21% btw. Om te voorkomen dat de verkrijging van deze onroerende zaken ook belast is met overdrachtsbelasting geldt er een samenloopvrijstelling. Deze vrijstelling is echter niet van toepassing indien de vergoeding voor de van rechtswege belaste levering of dienst inclusief btw lager is dan de waarde in het economisch verkeer, lager is dan de tegenprestatie of minder dan de kostprijs inclusief btw bij voortbrenging door een onafhankelijke derde, en de verkrijger de btw voor meer dan 90% in aftrek kan brengen. In dat geval vindt wel heffing van overdrachtsbelasting plaats, ook wel strafheffing genoemd. 

Een te lage prijs houdt echter niet altijd verband met btw-besparende motieven, maar kan ook verband houden met economische of sociale motieven, zoals verkoop onder voorwaarden of maatschappelijk gebonden eigendom. Voor deze situaties heeft de staatssecretaris een aantal goedkeuringen getroffen, zodat alsnog een beroep op de samenloopvrijstelling kan worden gedaan. 

Dit beleid is recent gewijzigd in verband met de ontwikkelingen bij de verkoop onder voorwaarden. Zo is een tweetal voorwaarden voor toepassing van de goedkeuring vervallen, namelijk de voorwaarde dat de eerste verkoop van de woning of de eerste vestiging van het beperkt recht uiterlijk op het tijdstip van de eerste ingebruikneming moet plaatsvinden en de voorwaarde dat de verkopende ondernemer verplicht is de nieuwe woning of de vestiging van het beperkt recht dat hij met korting op de marktwaarde verkocht heeft, terug te kopen ofwel het recht daartoe heeft. 

Daarnaast is in het gewijzigde besluit verduidelijkt dat de goedkeuring voor de toepassing van de samenloopvrijstelling bij terugkoop en tweede en volgende verkoop van woningen of beperkte rechten alleen ziet op voorkoming van ongewenste cumulatie van btw. 

Tot slot is in het besluit de toevoeging opgenomen dat de goedkeuring dat bij de terugkoop van de woning of het beperkt recht overdrachtsbelasting wordt voldaan over de marktwaarde van de woning of het beperkt recht verminderd met de koperskorting, ook geldt indien de terugkoop twee jaar of later na de eerste ingebruikneming plaatsvindt.  

Zie 7.11 voor meer informatie over de samenloop van btw en overdrachtsbelasting. Het gewijzigde besluit kunt u hier downloaden.?

 

 

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op