20 december 2016Wijziging behandeling bezwaar heffing privégebruik auto over 2016

De Belastingdienst wijzigt de behandeling van het bezwaar privégebruik auto over het jaar 2016.

Sinds 1 juli 2011 gelden niet langer aftrekcorrecties voor het privégebruik van een btw-ondernemer en zijn personeel, maar een heffing over het privégebruik van de auto. Omdat de overgang naar de heffing over het privégebruik van de auto in zeer korte tijd heeft plaatsgevonden, bestaat er tot op heden nog over een aantal punten onduidelijkheid. Sinds 2011 maken ondernemers dan ook periodiek bezwaar tegen de heffing over het privégebruik.

Een ondernemer die bezwaar heeft gemaakt tegen het aangegeven privégebruik auto voor de jaren 2011, 2012, 2013, 2014 of 2015, hoeft dit voor 2016 niet opnieuw te doen. De Belastingdienst heeft gemeld dat als eerder bezwaar is gemaakt, het bezwaar tegen de btw-heffing over het privégebruik van de auto in 2016 dan automatisch wordt meegenomen.

Zie