18 juli 2013Wijze verkrijging eigendom irrelevant voor btw-levering

In de zaak Evita-K EOOD gaat het om de gelijknamige vennootschap die dieren levert. Deze vennootschap heeft in september en oktober 2007 9 facturen ontvangen voor de de levering van slachtkalveren. Evita-K heeft verzocht om aftrek van de in rekening gebrachte btw. De Bulgaarse fiscus heeft tijdens een onderzoek geconstateerd dat -vanwege hiaten in de boekhouding en de nakoming van diergeneeskundige formaliteiten- niet bewezen kon worden dat de leveringen aan Evita-K daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. Het recht op btw-aftrek is om die reden geweigerd. Naar de mening van Evita-K ten onrechte. De Bulgaarse rechter heeft vervolgens het HvJ EU om uitleg verzocht.

Het HvJ EU oordeelt dat de vraag of een goed voor de btw is geleverd niet afhankelijk is van de vraag of civielrechtelijk de eigendom van de goederen is verkregen. Het bewijs dat de goederen zijn geleverd mag om die reden niet afhangen van de wijze waarop het eigendomsrecht over de betrokken goederen is verkregen. De nationale rechter moet aan de hand van een globale beoordeling van alle gegevens en feiten beoordelen of de goederenleveringen daadwerkelijk zijn verricht en of recht op btw-aftrek bestaat. De controle overeenkomstig de boekhoudkundige standaard IAS 41 is voor ondernemers die geen landbouwproducent zijn niet verplicht. Ook is het niet verplicht om de oormerken van de dieren op de facturen voor de levering van deze dieren te vermelden. Ten slotte wijst het HvJ EU de Bulgaarse rechter op het feit dat herziening van de btw-aftrek uitsluitend aan de orde kan zijn indien aanvankelijk recht op btw-aftrek bestond.

Zie voor meer informatie over het recht op btw-aftrek 10.1 van het btw-handboek.        

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op