10 juni 2015Wiebes: btw-vrijstelling voor preventie- en overlegactiviteiten wijkverpleegkundigen

Tijdens een Kamerdebat op 9 juni jl. heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën toegezegd dat overleg- en preventiewerkzaamheden door wijkverpleegkundigen btw-vrijgesteld zijn. 

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelde sinds dit jaar – bij de invoering van de nieuwe Wmo – een apart budget van € 40 miljoen beschikbaar voor werkzaamheden door wijkverpleegkundigen die niet direct gericht zijn op de zorg aan patiënten, zoals overleg met de huisarts, deelname aan wijkteams en preventie. Door de heffing van btw dreigde dit budget met 21% te worden verminderd, zo waarschuwden zorginstellingen en -verzekeraars recent. 

Tijdens een debat in de Tweede Kamer over dit onderwerp gaf Kamerlid Wolbert (PvdA) aan dat het haars inziens een ongewenste ontwikkeling is dat de tijd die besteed wordt aan overleg en preventie belast wordt met btw en dat dit haaks staat op het beleid van het kabinet om de administratieve druk op deze groep te verminderen. Staatssecretaris Wiebes van Financiën erkende dit en zegde vervolgens toe met terugwerkende kracht een einde te maken aan deze verplichting. Volgens Wiebes is sprake van een ‘onbedoeld effect van veranderingen op het gebied van VWS’. 

Vooralsnog is niet duidelijk waar de kosten die samenhangen met deze toezegging van betaald zullen worden. Omdat het een relatief klein bedrag betreft, aldus Wiebes, zal dit naar verwachting geen problemen opleveren. 

De Tweede Kamer heeft positief gereageerd op de toezegging van de staatssecretaris. 

Zie 8.2.5 voor meer informatie over de btw-vrijstelling voor sociale en culturele activiteiten, waaronder langdurige zorg. 

Bron: NOS

 

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op