27 januari 2017Wetsvoorstel afschaffing landbouwregeling in juni 2017 gepland

De landbouwregeling zorgt ervoor dat de landbouwproducent geen btw hoeft af te dragen over zijn ‘agrarische prestaties’ en geen btw-administratie bij hoeft te houden. Onder agrarische prestaties vallen: landbouwproductiewerkzaamheden, agrarische diensten en levering gebruikte bedrijfsgoederen. Als een landbouwproducent gebruik maakt van de landbouwregeling heeft hij in beginsel ook geen recht op btw-aftrek. Wanneer de landbouwproducent aanzienlijke investeringen doet (bouw stallen etc.) kan dit voor hem negatief uitpakken. Hij kan daarom ook kiezen voor toepassing van de gewone btw-regels. Deze keuze geldt telkens voor 5 jaar. Zie 11.3 voor meer informatie over de landbouwregeling.

In de Miljoenennota 2017 (pagina 105 van begroting XIII Economische Zaken enz.) is vermeld dat de btw-landbouwregeling per 1 januari 2018 wordt afgeschaft. Uit de planning van het Ministerie van Financiën blijkt dat het wetsvoorstel ‘afschaffing landbouwforfait in de wet op de omzetbelasting’ waarschijnlijk in juni 2017 zal worden behandeld.

 Op 15 maart 2017 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Het is maar de vraag of de nieuwe regering dit wetsvoorstel zal willen indienen en, zo ja, of dit wetsvoorstel prioriteit heeft.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op