5 september 2018Wervingsdiensten callcenter voor verzekeraar btw-vrijgesteld

De wervingsdiensten die een callcenter verricht voor een verzekeringsmaatschappij vallen naar het oordeel van Rechtbank Zeeland-West-Brabant onder de btw-vrijstelling voor verzekeringsdiensten.

Een callcenter heeft een samenwerkingsovereenkomst met een verzekeringsmaatschappij gesloten. De verzekeringsmaatschappij levert een ingekochte database aan, waaruit het callcenter personen selecteert die zij telefonisch benadert voor het afsluiten van een verzekering. Het callcenter ontvangt voor deze werkzaamheden op het gebied van werving een vergoeding per gewerkt uur. Daarnaast verricht het callcenter incassowerkzaamheden voor de verzekeringsmaatschappij, waarvoor zij ook een vergoeding ontvangt. Het callcenter heeft geen Wft-vergunning, maar is wel ingeschreven als verbonden bemiddelaar in het Register financiële dienstverleners van de Autoriteit Financiële Markten. Het callcenter meent dat zij de vrijstelling voor handelingen ter zake van (her)verzekering mag toepassen op haar wervingsdiensten, omdat sprake is van een met verzekering samenhangende dienst door een verzekeringstussenpersoon. Daarom heeft zij geen btw berekend en op aangifte voldaan. De inspecteur is van mening dat de vrijstelling niet van toepassing is en heeft naheffingsaanslagen opgelegd.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant is van oordeel dat het callcenter haar wervingsdiensten aan de verzekeringsmaatschappij heeft verricht in de hoedanigheid van tussenpersoon. Het callcenter heeft terecht de btw-vrijstelling toegepast en de naheffingsaanslagen moeten worden vernietigd, aldus de rechtbank. De rechtbank heeft in zijn oordeel de twee voorwaarden die gelden voor toepassing van de vrijstelling getoetst: ten eerste dat de dienstverrichting in betrekking moet staan met de verzekeraar en verzekerde en ten tweede dat zijn activiteit de essentiële aspecten van de functie van een verzekeringstussenpersoon – zoals het zoeken van nieuwe cliënten en het in contact brengen van die cliënten met de verzekeraar – dekt. Het callcenter staat namelijk in een feitelijke betrekking met de potentiële verzekerden en in een contractuele betrekking met de verzekeringsmaatschappij. Een feitelijke betrekking met een potentiële verzekerde is voldoende, ook als het callcenter daarbij in naam van de verzekeraar optreedt, aldus de rechtbank. Aan de tweede voorwaarde wordt voldaan omdat de activiteiten van het callcenter bestaan uit het zoeken naar nieuwe verzekerden en het in contact brengen van deze personen met de verzekeringsmaatschappij. Deze bemiddelingsdiensten hangen samen met de verzekeringsdiensten van de verzekeringsmaatschappij aan de verzekerden.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op