13 augustus 2015Werkzaamheden samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs ook na 1 augustus 2016 btw-vrijgesteld

De btw-vrijstelling voor werkzaamheden door samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs blijft ook na 1 augustus 2016 van kracht, zo heeft staatssecretaris Dekker (OCW) toegezegd. 

Sinds 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Vorig jaar is door de staatssecretarissen van Financiën en OCW besloten dat vanaf deze datum tot 1 augustus 2016 bij wijze van overgangsmaatregel een btw-vrijstelling geldt voor werkzaamheden die samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs verrichten als uitvloeisel van het ondersteuningsplan, zoals omschreven in de Wet primair onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs. Ook de werkzaamheden die scholen verrichten aan het samenwerkingsverband waarin zij deelnemen zijn btw-vrijgesteld, voor zover deze werkzaamheden voortvloeien uit de verplichtingen van het ondersteuningsplan. De  btw-vrijstelling geldt eveneens voor de detachering van personeel (zie 8.2.16.4), indien de terbeschikkingstelling een uitvloeisel vormt van het ondersteuningsplan. 

Eind juni heeft een algemeen overleg over het Passend Onderwijs plaatsgevonden. Tijdens dit overleg heeft staatssecretaris Dekker (OCW) toegezegd dat ook na 1 augustus 2016 een btw-vrijstelling blijft gelden voor de wettelijke taken van de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. 

Het Ministerie van Financiën zal de regeling verder uitwerken en met Prinsjesdag, 15 september aanstaande, aankondigen in de brief aan de Kamer.

Indien u vragen heeft over de toepassing van de btw-vrijstelling voor Passend Onderwijs, dan kunt u contact opnemen met mr. Machiel van Driel RB (mvandriel@vandrielfruijtier.nl / 078 – 622 54 52) of Joanne Ligthart-de Bruin (jligthart@vandrielfruijtier.nl / 078 – 622 54 52). 

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op