12 juli 2012Weigering aftrek vanwege te late registratie in strijd met neutraliteit

De Bulgaarse belastingdienst heeft een aldaar gevestigde ondernemer btw-aftrek geweigerd en haar verplicht tot het betalen van vertragingsrente, omdat de ondernemer zich te laat had geregistreerd voor btw-doeleinden en de btw met betrekking tot een intracommunautaire verwerving niet tijdig had betaald. In geschil was of de opgelegde sancties in strijd zijn met het doeltreffendheidsbeginsel en het beginsel van fiscale neutraliteit. 

Het HvJ EU heeft met betrekking tot het doeltreffendsheidsbeginsel geoordeeld dat het stellen van een vervaltermijn voor de uitoefening van het recht op aftrek in beginsel niet in strijd is met dit beginsel, voor zover deze termijn de uitoefening van het recht op aftrek niet uiterst moeilijk of nagenoeg onmogelijk maakt. Of dit het geval is, zal per casus aan de hand van relevante feiten moeten worden beoordeeld. 

Met betrekking tot het beginsel van fiscale neutraliteit heeft het HvJ EU geoordeeld dat de verplichting tot het betalen van vertragingsrente een geschikte sanctie kan zijn in geval van een te late betaling van btw door een ondernemer, voor zover zij – met inachtneming van het evenredigheidsbeginsel – niet verder gaat dan nodig. Het beginsel verzet zich echter tegen de weigering van het recht op aftrek zelf in geval van te late betaling van btw ter zake van een intracommunautaire verwerving.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op