9 december 2013Weekers ontraadt ontkoppeling btw-nummer en BSN zzp’er

Op 28 november jl. hebben de Tweede Kamerleden Oosenbrug (PvdA) en Van der Linde (VVD) een motie ingediend over de koppeling tussen het btw-nummer en burgerservicenummer (BSN) van de zzp’er. De Kamerleden menen dat de huidige wetgeving, die het btw-nummer van de zzp’er aan zijn BSN koppelt, fraudebevorderend kan werken aangezien ondernemers verplicht zijn een aantal gegevens, waaronder het btw-nummer, ‘gemakkelijk, rechtstreeks en permanent toegankelijk’ openbaar te maken voor hun afnemers. Naar de mening van de Kamerleden is dit strijdig met de huidige campagne van de regering tegen identiteitsfraude, waarin burgers juist worden opgeroepen om hun BSN onzichtbaar te maken. Oosenbrug en Van der Linde roepen op om zzp’ers de mogelijkheid te bieden een nieuw btw-nummer aan te vragen en voor nieuwe zzp’ers een btw-nummer te gebruiken dat niet gekoppeld is aan het BSN. 

In een reactie op de motie laat staatssecretaris Weekers van Financiën weten een dergelijke ontkoppeling te ontraden. “Zzp’ers die een onderneming drijven in de vorm van een eenmanszaak, zijn als natuurlijk persoon belastingplichtige voor de btw-heffing. Aangezien de btw-richtlijn vereist dat aan iedere belastingplichtige een individueel identificatienummer wordt toegekend, is het niet mogelijk een nummer toe te kennen dat niet aan de persoon is gekoppeld. Ook een btw-nummer dat niet op het BSN gebaseerd is, zou dus een persoonsidentificerend nummer kunnen zijn”, aldus Weekers. Het toekennen van een nieuw nummer biedt volgens Weekers geen soelaas voor het fraudeprobleem, aangezien dit nummer ook weer aan de btw-plichtige (rechts)persoon gekoppeld is. In het kader van de fraudebestrijding besteedt de Belastingdienst wel aandacht aan dit fenomeen. Op het moment zijn echter geen signalen bekend over omvangrijk oneigenlijk gebruik van BSN’s die uit btw-nummers zijn afgeleid. Indien Oosenbrug en Van der Linde wel over dergelijke signalen beschikken, dan moet worden beoordeeld of hieruit patronen af te leiden zijn en welke acties ondernomen kunnen worden, aldus de staatssecretaris. 

De discussie over het gebruik van het BSN in het btw-nummer van de zzp’er wordt al langer gevoerd. Zie het reeds eerder geplaatste nieuwsbericht van BTW-PLAZA hieromtrent.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op