8 september 2020Waterschap geen recht op volledige btw-aftrek zonnepanelen, omdat gedeelte opgewekte elektriciteit voor rioolwaterzuivering wordt gebruikt

In geschil in deze casus is of het waterschap recht heeft op 100 procent aftrek van de voorbelasting op de investering in zonnepanelen op het terrein van zijn rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het geschil spitst zich toe op de vraag of het waterschap de zonnepanelen volledig gebruikt voor belaste handelingen omdat: het waterschap de door de zonnepanelen opgewekte elektriciteit volledig onder bezwarende titel levert aan de energiemaatschappij of dat een gedeelte direct wordt verbruikt voor de rioolwaterzuivering.

 

De rechtbank heeft het waterschap in het ongelijk gesteld. Uit de metingen van de hoofdmeter kan namelijk niet worden afgeleid dat alle geproduceerde elektriciteit is geleverd aan de energiemaatschappij. Het enkele feit dat de opgewekte zonnestroom wordt ingebracht in het elektriciteitsnetwerk leidt er volgens de rechter kennelijk niet toe dat deze elektriciteit de energiemaatschappij ter beschikking staat. Op grond van het enkele feit dat opgewekte elektriciteit wordt ingebracht in het netwerk kan daarom niet worden aangenomen dat de macht om als eigenaar over de door eiser opgewekte elektriciteit te beschikken is overgegaan naar de energiemaatschappij. De conclusie van de rechtbank is dat het waterschap de door de zonnepanelen opgewekte elektriciteit deels gebruikt voor belaste handelingen waarvoor recht op aftrek bestaat, namelijk de leveringen aan de energiemaatschappij, en deels voor niet-economische activiteiten waarvoor geen recht op aftrek bestaat, namelijk het gebruik voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het waterschap heeft dus slechts recht op aftrek van een gedeelte van de omzetbelasting die drukt op de investering in het zonnepark.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op