26 maart 2013Vragen en antwoorden 6%-tarief renovatie en herstel woningen

Op 28 februari publiceerde het Ministerie van Financiën een besluit over het tijdelijk verlaagde btw-tarief op de arbeidscomponent van renovatie en herstel van woningen. Ter verduidelijking van dit besluit is in een recent verschenen bijlage een aantal vragen en antwoorden opgenomen. 

In de bijlage komt onder andere de vraag naar voren of het tarief van 6% eveneens geldt voor het maken van een ontwerp voor het aanleggen en onderhouden van een tuin. Het antwoord op deze vraag is dat het maken van een dergelijk ontwerp voor een tuin die behoort bij een woning ouder dan twee jaar, in beginsel niet onder het verlaagde tarief valt. Slechts wanneer tuinarchitecten en dergelijke ondernemers naast het maken van het ontwerp ook de aanleg en het onderhoud van de tuin begeleiden, kan het verlaagde tarief op de arbeidskosten worden toegepast. Onder deze begeleiding moeten werkzaamheden zoals de prijs- en contractvorming, de coördinatie van de aanbesteding, de controle op de uitvoering en de directievoering rondom (de oplevering van) de renovatie worden verstaan. 

Een andere vraag is of het verlaagde tarief eveneens geldt voor kostenadvisering, het opstellen van energielabels en de diensten van verhuizers. Deze vraag wordt in de bijlage ontkennend beantwoord, omdat dergelijke diensten niet kwalificeren als renovatiediensten. 

De volledige bijlage met vragen en antwoorden kunt u hier downloaden. 

Zie 5.2 voor meer informatie over toepassing van het verlaagde btw-tarief op de arbeidscomponent van renovatie en herstel van woningen. Tijdens de praktijkbijeenkomst 6%-tarief renovatie en herstel woningen op 11 april 2013 gaan wij aan de hand van praktijkvoorbeelden uitvoerig in op de ins en outs van deze tijdelijke btw-maatregel. Door deelname aan deze praktijkbijeenkomst bent u weer helemaal up to date omtrent de toepassing van het 6%-tarief op de renovatie en herstel van woningen. Schrijf u hier in! Voor NOAB-leden zullen hierover door het NOAB op diverse locaties cursussen worden georganiseerd.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op