6 juli 2020Voorzitter en lid bezwarenadviescommissies geen btw-ondernemer

De Hoge Raad heeft een beslissing genomen over de belastingplicht van een voorzitter en lid van bezwarenadviescommissies. Het ging in deze zaak in het bijzonder om de vraag of de activiteiten waarvoor een vergoeding werd ontvangen zelfstandig werd verricht. De Hoge Raad heeft die vraag – onder verwijzing naar het IO-arrest van het Hof van Justitie – ontkennend beantwoord. De Staatssecretaris heeft vorig jaar zomer aangegeven de beslissing in deze zaak af te wachten alvorens hij met (nieuw) beleid inzake het btw-ondernemerschap van toezichthouders komt (leden RvT, RvC etc.).

Op basis van zowel het IO-arrest als dit arrest van de Hoge Raad zullen toezichthouders en leden van bezwarenadviescommissies die voor deze werkzaamheden een vergoeding (lees: meer dan sec een onkostenvergoeding) ontvangen hiervoor naar onze mening geen btw-ondernemer zijn. Zij verrichten deze werkzaamheden op basis van voormelde arresten niet op eigen naam, voor eigen rekening en/of onder eigen verantwoordelijkheid, maar op naam, voor rekening en onder verantwoordelijkheid van de raad of commissie als geheel.

Voor leden van de RvT, RvC, leden van bezwaaradviescommissies etc. die nu btw voldoen over de vergoeding die zij voor deze werkzaamheden ontvangen en dat onwenselijk vinden, verdient het aanbeveling om tijdig bezwaar te maken onder verwijzing naar zowel het IO-arrest als het arrest van de Hoge Raad. Indien dit de enige werkzaamheden zijn waarvoor btw-ondernemerschap bestaat, dan verdient het tevens aanbeveling om te verzoeken om deregistratie.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op