6 juli 2017Voortgang onderzoek naar btw-vrijstelling beheer pensioenregelingen in EU

De Staatssecretaris van Financiën heeft in een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de btw-behandeling van beheersdiensten aan pensioenfondsen. Hij geeft aan dat hij geen gevalideerde conclusie kan trekken over de juistheid van de btw-behandeling van de beheersdiensten aan pensioenfondsen in de verschillende lidstaten, omdat de Europese Commissie degene is die toezicht moet houden op de naleving en de correcte toepassing en uitvoering van het Europese recht. De Europese Commissie heeft per brief aan de Staatssecretaris bevestigd dat zij geen andere uitleg ziet dan de lijn die het Hof van Justitie en de Hoge Raad volgt. Dit betekent dat de Staatssecretaris vooralsnog geen ruimte ziet om de btw-vrijstelling voor gemeenschappelijke beleggingsfondsen ruimer toe te passen. Alleen beheersdiensten die aan pensioenfondsen worden verricht die vergelijkbaar zijn met gemeenschappelijke beleggingsfondsen, zijn vrijgesteld van btw.

De Europese Commissie heeft verder aangegeven dat zij niet op de hoogte is van enige problemen met de toepassing van deze btw-vrijstelling met betrekking tot dienstverlening aan pensioenfondsen. Zij zal deze kwestie aan de orde brengen op de eerstvolgende vergadering van het btw-comité dat zal plaatsvinden in december 2017. Na deze vergadering zal de Staatssecretaris een terugkoppeling geven van de algemene bevindingen uit die vergadering.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op