23 januari 2018Voorstel modernisering kleine ondernemersregeling

Op 18 januari heeft de Europese Commissie nieuwe regels voorgesteld om een betere fiscale omgeving te creëren waarin kleine en middelgrote ondernemingen kunnen gedijen.

Dit voorstel samen met het voorstel dat voorziet in een grotere flexibiliteit voor lidstaten om verlaagde btw-tarieven vast te stellen, zijn de laatste stappen in de hervorming van de btw-regels door de Europese Commissie om te komen tot een gemeenschappelijke btw-ruimte in de EU.

De Europese Commissie pakt het probleem aan van kleine bedrijven die te kampen hebben met onevenredige nalevingskosten voor de btw. Ondernemingen met grensoverschrijdende activiteiten maken meer kosten om de regels na te leven dan ondernemingen die alleen voor hun thuismarkt werken, en kleinere spelers voelen dit het hardst. Dit blijkt een echte belemmering te zijn om te groeien, terwijl kleine bedrijven 98% van de ondernemingen in de EU uitmaken. Daarom stelt de EU voor meer ondernemingen in aanmerking te laten komen voor vereenvoudigde btw-regels, waarvan momenteel alleen de kleinste ondernemingen gebruik kunnen maken.

Vermindering van btw-kosten voor kleine en middelgrote ondernemingen

Volgens de huidige regels kunnen lidstaten verkoopactiviteiten van kleine ondernemingen van btw vrijstellen op voorwaarde dat een bepaalde jaarlijkse omzet, die van land tot land kan variëren, niet wordt overschreden. Zo kent Nederland de kleineondernemersregeling die inhoudt dat ondernemers die per jaar na aftrek van voorbelasting niet meer dan €1883 aan btw zijn verschuldigd, een belastingvermindering krijgen. Als de ondernemers per jaar minder dan €1345 aan btw zijn verschuldigd, is de vermindering gelijk aan de af te dragen belasting. Bovendien kunnen zij dan voor de btw ontheffing krijgen van de administratieve en factureringsverplichtingen en van de aangifteplicht.

Wanneer kleine of middelgrote ondernemingen groeien, komen zij niet langer in aanmerking voor de vereenvoudigde regeling zodra de drempel voor vrijstelling is overschreden. Deze vrijstellingen gelden ook alleen voor binnenlandse spelers. Dit bekent dat er geen gelijk speelveld is voor kleine ondernemingen die handel drijven binnen de EU.

De Europese Commissie stelt voor de btw-ontheffing op verkopen van kleine bedrijven uit te breiden. Zij stellen de volgende regelingen voor:

– een inkomstendrempel van €2 miljoen, onder welke kleine ondernemingen aanspraak kunnen maken op een vereenvoudigde regeling, ongeacht of zij al dan niet zijn vrijgesteld van btw
– een omzetdrempel van €100.000 waardoor ondernemingen die in meer dan één lidstaat actief zijn, btw-vrijstelling zouden kunnen genieten                                                                                                                                                     – lidstaten kunnen voor de binnenlandse kleine ondernemersregeling op basis van objectieve criteria kiezen voor verschillende omzetdrempels (met een max. van € 85.000) per sector
– de mogelijkheid voor lidstaten om alle kleine ondernemingen die voor een btw-vrijstelling in aanmerking komen, te ontheffen van btw-verplichtingen op het gebied van identificatie, facturatie, boekhouding of aangiften

De Europese Commissie kan ambitie niet worden ontzegd. De voorgestelde maatregelen zijn een vervolg op de ‘pijlers’ om te komen tot een gemeenschappelijke btw-ruimte in de EU, die in oktober 2017 zijn voorgesteld, en het btw-actieplan naar een gemeenschappelijke btw-ruimte in de EUY, dat in april 2016 is gepresenteerd. Dit voorstel samen met het voorstel dat voorziet in een grotere flexibiliteit voor lidstaten om verlaagde btw-tarieven vast te stellen, wordt nu ter raadpleging voorgelegd aan het Europees Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité en moeten door de Raad worden aangenomen. Pas als alle (28) EU-lidstaten met dit voorstel van de EC akkoord gaan is de mogelijkheid om de btw-ontheffing op verkopen van kleine bedrijven uit te breiden een feit. Dit voorstel creëert een gelijk speelveld voor kleine ondernemingen die handel drijven binnen de EU in vergelijking met binnenlandse ondernemingen. Zie 11.1 voor meer informatie over de kleine ondernemersregeling.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op